LUN beschikbaar gesteld aan ander systeem

Oct 1, 2020

The Situation

Een LUN met actief VMFS werd (per ongeluk) toegankelijk gemaakt voor een fysieke Windows 2003 server. Windows formatteerde de LUN als NTFS en schreef er data naar toe, bovenop het VMFS volume.

The Solution

De klant kon de WMFS LUN via een Windows server toegankelijk maken voor een remote data recovery.

The Resolution

De engineers van Ontrack konden de kritieke SQL database veilig stellen.