Soorten tape migratie

Wil je archiefgegevens naar een ander opslagmedium migreren? Dan kunnen we je helpen met de volgende services:

Tape naar tape

We kunnen je helpen om van de ene tape naar de andere te migreren of om meerdere soorten tapes in één gemeenschappelijk formaat samen te voegen.

Alternatieve opslag

Wil je tapegegevens verplaatsen naar een schijf of ander formaat naar keuze? We kunnen tape data migreren naar elke vorm van opslag.

Nieuw back-upsysteem

Als je naar een nieuw back-upsysteem migreert, kunnen we je helpen met het afstemmen van al je archief-tapes zodat deze in overeenstemming zijn met je nieuwe infrastructuur.

Tape data migreren naar een nieuw systeem

Digitale data opslag bestaat er niet voor de eeuwigheid en verandert constant! Een bedrijf vernieuwt gemiddeld om de vier of vijf jaar haar IT-infrastructuur, storage en back-up oplossingen. Toegang tot zakelijke informatie, zoals contracten, klantgegevens en ontwerpplannen moet langer dan die cyclus beschikbaar zijn. Ontrack heeft jarenlange ervaring en biedt gespecialiseerde diensten voor tape data conversie en tape data migratie van verschillende media en formaten.

Succesvol tape data migreren in tien stappen

Bij tape data migreren is er vaak sprake van onverwachte valkuilen, zoals slecht gemarkeerde tape-bestanden of onbekende dataformaten. Ontrack adviseert bedrijven daarom in detail voorafgaand aan een datamigratie.

Gedetailleerde analyse en uitvoerig overleg

Het doel van tape datamigratie is om uw archief- en productiedata zo mogelijk permanent toegankelijk en beschikbaar te houden. Een gedetailleerde analyse en overleg met een Ontrack projectmanager is de eerste stap voor een succesvol tape data migreren. Samen zullen we de projecteisen en succescriteria bepalen. Het resultaat is een work-statement waarin de omvang van het project, inclusief de planning en kostenraming nauwkeurig staan beschreven.

Processtroom van een data management project

Ontrack werkt op basis van vastgestelde standaardprocessen, die we aanpassen aan uw wensen. Een volledige tape datamigratie kan onder andere in de volgende stappen plaatsvinden:

 1. Audit van opslagmedia en data:  Inventarisatie van aanwezige tape- en dataformaten
 2. Proof of Concept:  Haalbaarheidsstudie als een mogelijke tussenstap voor zeer complexe datamigratie projecten. Verdere bepaling van de project scope en de noodzakelijke uitgaven
 3. Logistiek:  Het verzamelen van opslagmedia in het bedrijf en transport naar ons laboratorium
 4. Indexeren en catalogiseren van uw dataopslag:  Analyse en beoordeling van opgeslagen gegevens
 5. Data-extractie en recovery:  Het in kaart brengen en herstellen van gegevens met behulp van zelf ontwikkelde tools, zoals de COSINE software engine. Eventuele data recovery van beschadigde en ontoegankelijke gegevens
 6. Deduplicatie van data: Verwijderen van overbodige data om het datavolume te verminderen
 7. Dataconversie:  Overzetten van gegevens van de bron naar het doel formaat, zoals back-up-, database-, e-mail formaat, conversie van EBCDIC naar ASCII-formaat
 8. Data replicatie:  Het kopiëren van de data naar het doelformaat, afhankelijk van het gekozen bestandstype en data formaat
 9. Betrouwbare datavernietiging: Indien nodig een beveiligde datavernietiging en verwijdering van opslagmedia
 10. Project follow-up: Evaluatie aan het einde van het project inclusief herziening van de doelstellingen en aanbevelingen voor verdere data management en opslag.

De Ontrack projectmanager begeleidt uw bedrijf tijdens het hele project en bij de naleving van de doelstellingen en budgetten, en kwaliteitsborging.

Veilige keuze voor tape service

Elk jaar vertrouwen duizenden organisaties wereldwijd de meest gevoelige gegevens aan ons toe. Wij kunnen je voorzien van:

 • Een ‘chain of custody certificaat’;
 • Strikte beveiligingsprotocollen;
 • Gegevens geretourneerd op versleutelde media;
 • Veilige koeriersdienst;
 • Vernietigen data afgedankte tapes volgens strikte normen.

Tapeformaten

We zorgen voor LTO 1-7, DLT en SuperDLT magnetische opslag, ongeacht hoe oud of nieuw de technologie is. Zelfs als je media beschadigd zijn, kunnen onze technici helpen om gepatenteerde tape recovery technieken te gebruiken.

Back-up systeem migratie

Onze expertise eindigt niet met tape restore. We bieden ook aanvullende diensten waarmee we je kunnen helpen bij de migratie van back-up systemen: NetBackup, Backup Exec, Legato / NetWorker, MTF, Commvault, Arcserve, Unix TAR / CPIO

backup tape services Vernietigen van data tapes

End-of-life Data Management: Vernietigen van data tapes

Zorg dat er geen gevoelige informatie verdwijnt. Hier zijn enkele gevallen waar u moet zorgen voor een veilige verwijdering van gegevens:

 • Hergebruiken van hardware.
 • Weggooien van oude, end-of-life media.
 • Bij het consolideren van het archief of tape libraries.
 • Wet en regelgeving bijvoorbeeld wet voor bescherming van persoonlijke gegevens.

Ontrack helpt u graag bij het gecertificeerd 100% veilig en permanent verwijderen van gegevens

Begin direct met de tape service!

Neem direct contact op met ons team van experts.

0800 4 200 008 Neem contact met mij op