Go to Top

5 risico’s met data back-up tape

Is jouw tape back up routine zoals vele anderen? De meesten volgen de aloude routines bij het regelmatig back-uppen van belangrijke bedrijfsgegevens. Vaak nog worden hiervoor tapes gebruikt die bewaard worden in eigen archiefkasten, waarna ze in de vergetelheid raken.

Totdat iemand opeens de data nodig heeft. Wij praten vaak met ICT’ers die verantwoordelijk zijn en de opdracht krijgen om specifieke gegevens zeer snel terug te vinden.

Efficiënte tape opslag is goedkoper

Effectief informatiebeheer is bepalend voor de dienstverlening in een bedrijf. Ieder jaar groeit de datahoeveelheid, en de nieuwe opslagbehoeften belasten het vaak al zwaarbelaste ICT-budget. Hierdoor ontstaat een ingewikkelde balans tussen kosten, risico’s en effectiviteit.

Betere back-up- en archiefoplossingen krijgen zelden voorrang en dan te bedenken dat je tegenwoordig goedkopere en milieuvriendelijkere oplossingen hebt. Leveranciers claimen bij een upgrade naar LTO-5   60% minder stroom een koeling nodig is en 90% minder plek in de serverruimtewortd ingenomen.

Zorg er wel voor dat de data van oude backup tapes  toegangkelijk blijft

Wanneer je nieuwe oplossingen inzet moet je ervoor zorgen dat je je oude gegevens niet kwijtraakt. Bij een back-up migratie of conversie project, of het restoren van oude tapes stuiten we doorgaans op 4-5 verschillende tapeformaten. Het is niet ongebruikelijk dat 15% van het archief beschadigd is en daarom verloren.

Risico’s met tapes

Het is belangrijk te weten waarom er bij tapes leesproblemen ontstaan.

1.      Corrupte data

De backup software software kan goed geïnstalleerd zijn en het backup proces goed ingeregeld maar de data zelf is nooit geverifieerd. Test daarom altijd de kwaliteit van back-updata.

2.      Defecte tape drive en kapotte tape

  • Defecte tape drives
  • Kapotte tapes
  • Leesproblemen bij tapes
  • Logische fouten in data waardoor deze niet kunnen worden gelezen.

3.      Menselijke fouten

Een fout maken is menselijk, en veel voorkomende fouten zijn het resetten of opnieuw initialiseren van een tape, of  vergeten de optie ’toevoegen’ te activeren waarbij back-ups als aanvulling op de al opgeslagen gegevens worden gemaakt of vanaf de laatst opgeslagen data. Wordt dit niet gedaan wordt de tape overschreven met nieuwe data, wat betekent dat oude gegevens gewist worden.

4.      Oude systemen

Oude data moeten naar nieuwe formaten of technologieën worden omgezet om leesbaar te kunnen blijven. Accountants hebben toegang nodig tot oude gegevens, en nog moeilijker wordt het als er vanwege juridische procedures of fusies toegang tot historische data nodig is. We zien vaak dat de media nog wel toegankelijk zijn, maar dat de back-upsoftware en –systemen allang weggedaan zijn.

5.      Brand en water

Onvoorziene gebeurtenissen kunnen back-uparchieven vernietigen. Brand of overstromingen vernielen de media.

Vergeet dus niet die historische gegevens in de kelder. Voorkomen is beter dan genezen als de dag daar is dat het archief weer tevoorschijn moet worden gehaald.

Lees meer over back-up tape services.