Go to Top

Daarom zijn betere tape-oplossingen nodig

In een reeks blogposts hebben wij erop gewezen dat IT-afdelingen en systeembeheerders behoefte hebben aan eenvoudige en effectieve oplossingen om snel toegang te krijgen tot data in hun tapearchief.

Omdat tapes data voor meer dan 30 jaar kunnen opslaan zijn deze archieven ter plekke aanwezig of bevinden zich bij leveranciers die een optimale temperatuur en vochtigheidsgraad kunnen garanderen. Veel factoren dragen bij aan het feit dat veel bedrijven oude back-upsoftware en tapesystemen niet voor zo’n lange tijd onderhouden. Als fabrikanten zelf ook geen mogelijkheden bieden voor het catalogiseren van opgeslagen data, worden bedrijven in het nauw gedreven als de oude data gelezen moeten worden.

Een tip zou daarom kunnen zijn dat bedrijven hun oude back-upsoftware en –hardware blijven onderhouden, maar dit is duur en tijdrovend voor de verantwoordelijke personeelsleden.

Ons onderzoek wijst uit dat 1 van de 4 niet de benodigde back-upinfrastructuur heeft of de systemen zelf. 43 % vindt het te moeilijk of te lang duren om data te lezen omdat oude hard- en software weer in gebruik moet worden genomen. 18 % zegt dat het te duur is oude systemen in gebruik te hebben.

Bijna alle ondervraagden vinden dat het te lang duurt om uit te zoeken welke gegevens op welke tape zijn opgeslagen.

Vaak is er geen catalogus of overzicht van de gegevens die op tape staan. Zonder systemen of catalogi is er bijna geen manier om deze data te kunnen lezen.

Wat mogen we dan van moderne tapeoplossingen verwachten?

Allereerst moeten data gecatalogiseerd kunnen worden, dit is het belangrijkste voor gebruikers. Catalogisering moet onafhankelijk van oude soft- en hardware kunnen worden uitgevoerd.

Dan moet de methode het probleem oplossen van langetermijnopslag en systemen die niet onderhouden worden. De methode en fabrikant moeten gelijke tred houden met de technologische ontwikkelingen.

Tot slot moet de oplossing de werkdag van beheerders effectiever maken. Zij moeten tapegegevens snel kunnen vinden, extraheren en migreren naar andere formaten.

Picture copyright: R. B.  / pixelio.de