Go to Top

Gids: Jij en je RAID-systeem – Deel 2

Hier volgen nog eens zeven goede tips voor werken met een RAID-systeem.

De volgende 7 nuttige tips

 1.  Gebruik bij RAID-systemen geen reparatietools. Defecten aan de RAID-controllers of een storing in de stroomvoorziening kunnen een corrupt bestandssysteem veroorzaken of ertoe leiden dat data ontoegankelijk worden. Reparatietools schrijven naar de disks en creëren verdere schade aan de logische structuur, waardoor de mogelijkheden tot data recovery verslechteren.
 2. Wees voorzichtig met default options. De meeste gebruikers configureren een RAID-systeem volgens de standaardinstellingen. Maar er zijn ook ’specialisten’ die de instellingen zo wijzigen dat het systeem nog veiliger wordt, bijvoorbeeld door het installeren van RAID 6. Maar dan moet je wel weten wat je doet! Ontstaan er fouten, dan zullen de meesten de gebruikelijke reddingsoperaties uitvoeren, zoals het herstellen van de standaardinstellingen. Hierdoor wordt een RAID 5-setup gestart die de RAID 6 zal overschrijven, met gegevensverlies tot gevolg.
 3. Power off! Schakel de stroom uit wanneer er dataverlies optreedt na het per ongeluk wissen. Deze noodmaatregel is noodzakelijk omdat de normale afsluitmethoden informatie kunnen overschrijven die we nodig hebben voor het vinden van de gewiste bestanden. Hetzelfde geldt als je vreemde krasgeluiden hoort, maar dan ter voorkoming dat de lees-/schrijfkop de schijf verder beschadigt.
 4. Back-ups maken… we kunnen het niet vaak genoeg zeggen! Ben je van plan je systeem te updaten vergeet dan niet eerst een back-up te maken. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren, en als je gegevens kwijtraakt kun je deze weer vinden door de back-up terug te zetten.
 5. Hoe zet je een back-up terug? Zet een back-up niet direct op het systeem terug dat dataverlies geleden heeft. Mocht dit proces namelijk misgaan of als de back-up niet actueel blijkt, wordt de enige gegevensbron overschreven die kan worden gebruikt voor het herstellen van de verloren data.
 6. Technische ondersteuning door fabrikanten. Het is normaal dat je contact opneemt met de producent van jouw RAID-systeem wanneer je hulp nodig hebt, vooral als het gaat om gecompliceerde systemen. Let wel dat het doel van supportmedewerkers is meestal om het systeem weer op gang te krijgen, niet om data te herstellen. Krijg je service aan huis zullen ze disks vervangen en het systeem configureren tot het weer werkt. Vertel altijd zo snel mogelijk dat er gegevens moeten worden veilig gesteld. Het heeft weinig zin een goed werkend systeem te hebben zonder dat je toegang hebt tot de verwijderde gegevens.
 7. Crisishulp – stappenplan voor RAID-crashes
 • Wat is er precies gebeurd, maak een overzicht.
 • Mis je gegevens?
 • Zijn deze gegevens belangrijk en cruciaal?
 • Heb je een back-up?
 • Wat zijn de economische gevolgen van het dataverlies?

De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor de eerste maatregelen die je onderneemt. Vaak heb je maar één kans om gegevens te redden en het systeem weer op gang te krijgen.

Lees meer over raid recovery.

Copyright: Tim Reckmann/pixelio.de