Go to Top

Moeten wij een cloudoplossing gaan proberen?

Tegenwoordig kopen al veel bedrijven cloudoplossingen. Onzekerheid over de veiligheid van gegevens is belangrijke factor bij deze keuze. Intelligente, gevirtualiseerde, schaalbare, flexibele, betrouwbare en betaalbare opslagmethodes zullen de komende jaren ongetwijfeld meer bedrijven over de streep trekken.

In de beginfase van zo’n investering is het natuurlijk vooral belangrijk de eigen behoeften voor dataopslag vast te stellen. Daarna moet uitgezocht worden welke mogelijkheden de cloud biedt en hoe deze aansluiten bij de vraag van het bedrijf. Volgens ons is de prijs momenteel het grootste verschil tussen verschillende aanbieders en hun oplossingen.

De openbare cloud

Hier gaat het om aanbieders die hun oplossingen via het internet aan iedereen beschikbaar stellen. Er zijn verschillende cloudoplossingen zoals ’Software as a Service’ (SaaS), complete cloudplatforms (PaaS) of ‘Infrastructure as a Service’ (IaaS, verhuurde opslagruimte of verhuurde server). Voorbeelden hiervan zijn webmail-diensten of Google Docs, of betaalde diensten als Microsoft Office 365.

Privécloud

Veel bedrijven hebben cloudoplossingen die zijn geïntegreerd met privéoplossingen voor intern gebruik door medewerkers. Data is dan beveiligd door firewalls en voor het hanteren van kritische bedrijfsgegevens door personeel wordt dit als zeer veilig beschouwd. Medewerkers kunnen hierdoor profiteren van schaalbare investeringen van hun werkgever en er hoeft geen rekening te worden gehouden met het installeren en updaten van programma’s. Dit soort oplossingen zullen waarschijnlijk sterk in gebruik toenemen.

Hybride cloud

De hybride cloud combineert de mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. In zo’n infrastructuur kunnen sommige bedrijfsonderdelen lokaal beheerd worden, terwijl andere delen buiten de infrastructuur van de IT-afdeling opgeslagen worden. Dankzij deze combinatie kunnen cruciale programma’s zelf beheerd worden en minder gevoelige gegevens of applicaties bij externe cloudaanbieders opgeslagen worden.

De voornaamste reden voor het kiezen van een hybride oplossing is om te voorkomen dat er te grote wijzigingen in bestaande methodes moeten worden aangebracht. Wat voor bedrijven wel een moeilijkheid kan zijn is het scheiden van de cruciale bedrijfsprocessen, die beveiligd moeten worden door eigen systemen, van de niet-kritische data die elders kunnen worden opgeslagen.

Community cloud

Dit zijn cloudoplossingen waarbij instituties of samenwerkende organisaties een cloudinfrastructuur delen, waartoe alleen eigen leden toegang kunnen krijgen. Zo is er in Scandinavië een community cloud voor de onderwijs- en onderzoekssector. Dit geeft universiteiten de mogelijkheid informatie veilig op te slaan en te delen, ook al worden data plaatselijk opgeslagen.

Wat moet ik kiezen?

Het introduceren van cloudoplossingen kan leiden tot een compleet nieuwe manier van denken en doen, een paradigmaverschuiving. Het is daarom moeilijk precies te zeggen welke soort clouddienst je het best kunt kiezen. Maar we kunnen allereerst kijken naar de voordelen die deze technologie biedt:

  • Flexibiliteit: toegang tot data en programma’s via internetverbinding.
  • Onafhankelijkheid: onafhankelijk van interne IT-middelen en bedrijfsprocessen.
  • Kostenverlaging en -transparantie: bespaar op operationele kosten, onderhoud van infrastructuur en personeelskosten. De kosten voor de opgeslagen data zijn vooraf te berekenen.
  • Schaalbaar: omdat de datahoeveelheid alleen maar zal vergroten.
  • Technologie: deze techniek is in voortdurende ontwikkeling.

Er kleven ook nadelen aan deze manier van dataopslag:

  • Gevoelige bedrijfs- en privégegevens worden buiten het eigen bedrijf opgeslagen.
  • Eventueel moet worden uitgezocht of het opslaan van bepaalde gegevens bij een bepaalde cloudaanbieder in overeenstemming is met de plaatselijke wet- en regelgeving voor dataopslag.
  • Afhankelijkheid van de provider.
  • Toegang tot data kan verhinderd worden door bandbreedteproblemen.
  • Hoe gaat de provider om met downtime en crises, zoals een crash?

Besteed als bedrijf voldoende tijd en middelen aan risicoanalyses van data en processen, dan kun je data classificeren zodat die op de juiste plek in de cloud belanden. Dan ben je voldoende verzekerd van een betaalbare en effectieve oplossing met minimale risico’s voor de veiligheid van je data. In de praktijk zien we dat veelal resulteren in de keuze voor een hybride cloud oplossing.