Enquête: Minder data kwijt door betere back-up!

maandag 1 april 2019 door Jaap-Jan Visser

Ieder jaar tijdens ‘World Backup Day’ doen wij een onderzoek over het maken van back-ups onder klanten en partners. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat steeds meer gebruikers zich met een back-up beschermen tegen gegevensverlies. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen gemiddeld meer dan 30 procent van de respondenten helemaal geen back-up gebruikte, daalde het aandeel gebruikers zonder back-up vorig jaar tot slechts 2 procent! Dit is één van de belangrijkste redenen waarom nog maar iets meer dan 13 procent van de respondenten gegevensverlies leed.

Een duidelijke verbetering is te zien in het gebruik van back-upoplossingen. In 2017 kon slechts 43 procent tussen de 75 en 100 procent van hun gegevens herstellen, terwijl dit vorig jaar 76 procent was. Dit is ook een zeer goed percentage ten opzichte van 2016; het back-up terugwinningspercentage was toen een hoge 66 procent.

Back-up frequentie Hoe vaak de gegevens worden geback-upt, is nauwelijks veranderd, 62 procent van de respondenten gaf aan in 2018 dagelijks een back-up te maken. In 2017 was dit aandeel 58 procent. Een wekelijkse back-up wordt uitgevoerd door 16 procent van de gebruikers, vergelijkbaar met een kleine 20 procent in 2017. Testen van de back-upoplossing Hetzelfde beeld komt naar voren bij het testen van de back-upoplossing op functionaliteit. Vorig jaar testte 4 procent van de respondenten dagelijks of de back-up en de bijbehorende hardware correct functioneerden en bruikbaar zouden zijn in het geval van gegevensverlies. 24 procent testte wekelijks en 35 procent testte eenmaal per maand. In 2017 testte 27 procent de back-upomgeving wekelijks en 32 procent maandelijks. Ook hier is het beeld dus vergelijkbaar.

Back-up opslag Hoe komt het dan dat in de resultaten van 2018 het aantal gegevensverliezen scherp daalde van 19,5 procent naar 13 procent, terwijl de back-upfrequentie en -controle vrijwel hetzelfde bleven? We denken dat dit te maken heeft met de back-upopslag die wordt gebruikt. In vergelijking met 2017 werden vorig jaar aanzienlijk meer back-ups opgeslagen op Cloud en online servers. Er was een toename van 20 procent tot meer dan 38 procent, bijna een verdubbeling. Tegelijkertijd was er een sterke toename van USB-opslag voor back-updoeleinden van ongeveer 9 procent in 2017 tot 18 procent in 2018. Bovendien is het aandeel tape back-ups vrijwel ongewijzigd gebleven van ongeveer 10 procent naar 9 procent. Meer cloud back-ups, online services en NAS Al met al zijn gebruikers aanzienlijk verschoven naar Cloud back-ups. Tegelijkertijd hebben veel gebruikers (bijna 18 procent) verklaard een afzonderlijke NAS te gebruiken voor een back-up en dus hebben ze – als de gegevensherstelfuncties van de NAS correct zijn ingesteld en functioneren – het risico van gegevensverlies aanzienlijk verminderd.

Ondanks deze positieve ontwikkeling mogen de resultaten van deze enquête er niet toe leiden dat er laconiek wordt omgegaan met gegevensbeveiliging, noch in een privé-, noch in een werkomgeving. Wij adviseren daarom aan alle computergebruikers om niet alleen een back-upoplossing te gebruiken, maar ook om deze regelmatig te controleren. Als er sprake is van ernstig gegevensverlies en u bent als gebruiker niet in staat of u heeft niet de juiste kennis om de gegevens te herstellen, dan is het beter om contact op te nemen met een professionele gegevenshersteller zoals Ontrack. Om verdere ernstige systeemstoringen of onherstelbaar gegevensverlies te voorkomen!

De enquête werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Nederland en Frankrijk. In totaal namen 810 deelnemers deel aan de enquête.

Kom meer te weten over onze: Data recovery services

Copyright afbeelding: Ontrack Data Recovery