3 manieren gearchiveerde tapes te beheren en onze oplossing voor tape recovery

donderdag 6 december 2018 door Tormod Nymoen

Geen opslagmedium is zo betrouwbaar als de digitale tape. Goed nieuws voor IT-beheerders, die de groeiende hoeveelheid data moeten hanteren en de gegevens vanwege bewaarplichten voor de komende 10, 20 jaar, als het niet langer is, moeten opslaan en archiveren. Wanneer de data echter weer nodig zijn kunnen ze voor een groot probleem staan.

In veel gevallen zijn dan alleen de tapes zelf er nog, niet de hardware en de originele back-upsoftware. Toegang krijgen tot de tapes wordt dan een moeilijk verhaal. Wat is dan de beste manier gearchiveerde tapes (ookwel legacy tapes genoemd) te beheren voor het geval dat er over vele jaren nog eens bestanden van nodig zijn?

3 opties voor tape management

Bedrijven hebben in feite drie opties:

De eerste optie: de data behouden én voor onbepaalde tijd archiveren. In dit geval blijft de datahoeveelheid groeien én alle hardware en software moeten functioneel blijven.

De tweede optie: negeer de data. Dit houdt in dat terwijl de data op de tapes worden opgeslagen, er niet gekeken wordt of de tapes of de apparatuur naar behoren werken. Je neemt hier natuurlijk een groot risico mee.

De derde optie: de inhoud van de tapes en de data voortdurend controleren en beheren. Wanneer opslaan niet meer nodig is de data vernietigen.

Het moge duidelijk zijn dat alleen de laatste optie de beste beveiliging biedt, met relatief lage kosten. In werkelijkheid is het echter vaak optie twee waar bedrijven voor kiezen, omdat ze denken dan niets te hoeven uitgeven als niemand ze om data vraagt tot de bewaartermijn verstreken is.

Op verzoek op tijd een tape recovery kunnen uitvoeren

Bij Ontrack zien wij vaak gevallen waarbij zelfs grote bedrijven niet in staan zijn aan dataverzoeken te voldoen, omdat gearchiveerde tapes niet meer of niet op tijd gelezen konden worden.

Een onderzoek van paar jaar geleden, waarbij wij 720 IT-beheerders van over de hele wereld vroegen hoe ze met hun gearchiveerde tapes omgingen, gaf al het volgende resultaat: 24 % had de benodigde uitrusting niet meer om toegang tot de tapes te krijgen, 30 % wist niet wat er op de tapes stond en 22 % zei opgevraagde data na verzoek niet hebben kunnen terughalen.

Ondernemingen hebben vandaag de dag behoefte aan een betrouwbare oplossing om binnen een redelijke tijdsduur aan dataverzoeken te kunnen voldoen.

Gearchiveerde tapes beheren en herstellen, als je de uitrusting hiervoor niet meer hebt

Wij van Ontrack hebben de laatste jaren al zo vaak voorbij zien komen dat bedrijven hun gegevens op gearchiveerde tapes niet meer konden opvragen, omdat ze belangrijke onderdelen van de benodigde apparatuur niet meer hadden. Daarom bieden wij onze klanten een op maat gemaakte oplossing voor hun tape management en tape recovery. Wanneer u veel tapes in uw archief hebt maar de benodigde apparatuur niet meer hebt, hebben wij een oplossing die bestaat uit:

1 Proof of concept

In deze fase onderzoeken onze tapespecialisten verscheidene tapes van de klant op hun status, of ze leesbaar zijn, of ze te repareren zijn en of de data uitgelezen kunnen worden met de voorheen gebruikte back-upsoftware.

Bijvoorbeeld zijn data die geback-upt zijn met Tivoli Storage Manager een totaal ander verhaal dan met Commvault geback-upte data. Onze ingenieurs moeten daarom kijken met welke versie van de back-upsoftware de data hersteld kunnen worden en met welke verouderde hardware de data gelezen kunnen worden.

Kan Ontrack de tapes uitlezen of repareren, is het tijd voor een:

2 Op maat gemaakte tapemanagement-oplossing

Elk bedrijf heeft zijn eigen redenen en eisen voor het toegankelijk houden van gearchiveerde tapedata. Daarom bestaat er niet één optimale tapemanagement-oplossing of dataherstelmethode die voor iedere klant geschikt is.

Sommige bedrijven zullen er baat bij hebben een vast contract met Ontrack aan te gaan met de garantie dat ingenieurs data op aanvraag zullen herstellen, gedurende de periode van het contract, met een vast aantal tapes en TB aan data inbegrepen. Een ander bedrijf heeft dit misschien niet nodig, maar vraagt om weer een andere aanpak van zijn unieke situatie.

Bedrijven die geen toegang meer hebben tot hun gegevens op legacy tapes zouden hoe dan ook contact moeten opnemen met een gespecialiseerd bedrijf in tape management en tape data recovery, zoals Ontrack Data Recovery, om een passende oplossing te vinden. Voor meer informatie over de tape-recovery-service van Ontrack, ga naar onze website.

Picture copyright: Ontrack Data Recovery

Load more comments
Thank you for the comment! Your comment must be approved first


Nieuwe code