SAN recovery voor bedrijven: complex maar heel goed mogelijk

donderdag 24 september 2015 door Tormod Nymoen

Ontrack ontwikkelt zelf extra, aangepaste methoden voor het herstellen van data van uiterst complexe SAN systemen. Innovatieve verbeteringen aan de datarecoverymethoden voor bedrijfsopslagsystemen, zoals, Commvault Simpana, Infortrend EonStor en HP EVA.

Volgens EMC-onderzoek lijdt in 2014 twee derde van de bedrijven aan onvoorziene downtime of onvoorzien dataverlies, en 71 procent is niet geheel zeker zijn systemen en gegevens zodanig te kunnen herstellen dat zakelijke behoeften adequaat tegemoet gekomen worden*. Ontrack’s vernieuwende technieken richten zich op complexe data recovery’s in een zich krachtig ontwikkelende dataopslagomgeving voor ondernemingen.

”Zich snel ontwikkelende hardwaretechnieken en bedrijfseigen dataopslagmethoden vragen om aangepaste recoverymethoden, mochten ondernemingen dataverlies lijden”, zegt Todd Johnson, vicepresident van de afdeling ’Data & Storage Technologies’ bij Ontrack. “Tel daarbij de hoeveelheid data op die door deze enorm ingewikkelde systemen gaat, en de complexiteit van een data recovery wordt nog groter. Voor zulke geavanceerde omgevingen houdt een data recovery in dat de fout nauwkeurig gedefinieerd moet worden, de bedrijfseigen opslagmethoden geanalyseerd en ontcijferd moeten worden, de bestandssystemen heropgebouwd moeten worden en er oplossingen moeten worden ontwikkeld voor het herstellen van cruciale gegevens.”

Onlangs heeft Ontrack met succes aangepaste methoden ontwikkeld voor een paar vooraanstaande informatie-infrastructuuroplossingen voor bedrijven:

Commcell Media Server & Commvault Simpana 9/ Dell MD1200: Een Amerikaans bedrijf verloor de toegang tot meer dan 230 miljoen cruciale bestanden als gevolg van een corrupt Media Agent-databasebestand op hun Commvault Media Server. Ontrack software-ontwikkelaars en datarecovery-ingenieurs creëerden een nieuwe methode om de Virtual Tape Library-array weer op te bouwen om de gegevenstoewijzing te reconstrueren. Deze nieuwe tools verkorten de tijd die nodig is voor het herstellen van data van Commvault-gebaseerde systemen.

Infortrend EonStor RAID array: Een grote federale organisatie in het Verenigd Koninkrijk ondervond met eigen ogen dat zelfs RAID 6-systemen, hoewel bekend om hun betrouwbaarheid, niet 100 procent bestand zijn tegen hardwarefouten. Bijna 24 TB aan vertrouwelijke gegevens raakte verloren toen twee schijven defect raakten. De schijven werden vervangen, maar het systeem kon zichzelf niet meer opbouwen, waardoor de data ontoegankelijk bleven. Elke RAID-controller gebruikt unieke algoritmen en pariteiten voor een RAID 6-configuratie. Ingenieurs van Ontrack slaagden er met onlangs ontwikkelde software in de complexe RAID 6-algoritme die door de hardwareproducent was gebruikt te ontcijferen. Dankzij deze tools kon een succesvolle recovery van het RAID 6-systeem worden gerealiseerd, en ze kunnen in de toekomst bij data recovery’s voor alle RAID 6-configuraties worden gebruikt. Data Recovery from: Infortrend EonStor RAID array

HP StorageWorks EVA 6000: Na een overstroming in een datacenter kwamen de servers en opslagsystemen van een klant deels onder water te staan. Dit veroorzaakte ernstige schade, onder meer aan een HP StorageWorks EVA (Enterprise Virtual Array) 6000, met zeer belangrijke bedrijfsdata in de vorm van SQL database-bestanden en gevoelige werknemersinformatie. Het zeer ingewikkelde RAID-mapping-systeem verdeelt gegevens tussen meerdere drives, en de structuur van het bedrijfseigen bestandssysteem vereiste grondige analyse en omgekeerde bouwtechnieken om te kunnen ontcijferen. Ontrack’s research-en-development-team en software-ontwikkelaars vervaardigden geheel nieuwe tools om de data te extraheren, en 86 procent van de meest kritische data kon zo gereconstrueerd worden. Deze tools zijn meerdere keren succesvol gebleken en betekenen een revolutie voor data recovery’s bij het wijd verspreide HP EVA-systeem.

”Hoewel ieder geval van dataverlies uniek is, bouwen de methoden die wij ontwikkelen technische kennis op die binnen de hele onderneming toegepast kan worden”, zegt Johnson. ”Uiteindelijk leidt dit tot snellere, efficiëntere oplossingen wanneer systemen defect raken of menselijke fouten dataverlies veroorzaken.”

*EMC Global Data Protection Index “Global Key Results & Findings”: http://www.emc.com/collateral/presentation/emc-dpi-key-findings-global.pdf

Server Data Recovery & SAN recovery:  https://www.ontrack.com/nl-nl/data-recovery/server-san-storage