Go to Top

SBDC, Datacenter van de toekomst?

Na eerder al de beweging naar iSCSI storage te hebben voorzien voorspelt Dell dat rekencentra in 2020 softwaregebaseerd zullen zijn. Dit zou voor veel bedrijven een revolutie betekenen voor het ingewikkelde datacenterbeheer.

sbdc

Wat is een SBDC?

Een Software Based Data Center (SBDC) is een rekencentrum dat gebaseerd is op software die propietary hardware en de bijbehorende op maat gemaakte software overschaduwt. Simpel gezegd gaat de software op standaard hardware functioneren en alle funties vervullen.

Software defined Datacenters (SDDC) van nu zijn complexe omgevingen met specifike hardwareonderdelen zoals servers, storage-array’s en bijbehorende IT-infrastructuur. Nodig om de gewenste presaties te halen. Alles wordt via Application Programming Interface (API) door managementsoftware beheerd.

Door de steeds maar toenemende prestaties van servers verwacht Dell dat bij SBDC commodity software en hardware deze functies zal overnemen. De software zal op standaard servers gaan draaien.

Voordelen

Mocht het allemaal werkelijkheid worden zullen twee dingen belangrijk zijn:

  • Betaalbare hardware – het is goedkoper standaard apparatuur te kopen dan gepatenteerde hardware.
  • Snellere vervanging – standaard apparatuur ontwikkelt zich sneller dan gepatenteerde apparaten. Standaard hardware wordt door een groter deel van de markt gebruikt waardoor de kwaliteit en functionaliteit meer op de proef worden gesteld. Goedkopere apparatuur betekent ook dat ze vaker zal worden vervangen.

Dell voorziet dus dat specifieke hardware in netwerkgebaseerde dataopslag rond het jaar 2020 aan zijn einde komt. Gespecialiseerde software zal ervoor gaan zorgen dat standaard hardware meer benodigde taken kan uitvoeren. De telecomsector zal waarschijnlijk voorop gaan in het gebruik ervan; Dell voorspelt dat 80 % in deze branche over zal gaan op standaard servers in hun datacenters.

Hoe zit het met crashes in een SBDC?

Aangezien het hier gaat om toekomstspeculaties is het niet mogelijk te voorzien hoe het redden van gegevens in zulke rekencentra zal gaan. Onze ervaring is echter dat propietary apparatuur meer moeilijkheden met zich meebrengt dan standaard hardware. Op maat gemaakte apparatuur betekent ook dat we regelmatig eigen tools moeten ontwikkelen en nieuwe methodes moeten uitvinden. Dat data in toekomstige SBDC’s vaker te herstellen zullen zijn lijkt daarom een plausibele aanname.

Dell Technology Outlook van 2015