Go to Top

Veel mensen maken nog altijd geen back-up

back-up maken

Een wereldwijde enquête onder bijna 350 klanten van Ontrack Data Recovery, gehouden op World Backup Day (31 maart) van dit jaar, wijst uit dat meer dan een derde van de deelnemers geen back-up had op het moment dat data verloren gingen. Het aantal mensen dat geen back-ups maakt blijft hoog, al wordt het aantal de laatste jaren wel iets minder. In 2013 lag het aandeel van de deelnemers dat geen back-up had op het moment dat gegevens verloren gingen op 37 %, in 2015 was dit 39 % en vorig jaar was dit aantal gekrompen tot 33 %. Als voornaamste reden voor het niet hebben van een back-up wordt aangevoerd dat men geen tijd had te zoeken naar een geschikte back-upoplossing en die dan ook te beheren.

World Backup Day

Het door Ontrack verkregen aantal back-upweigeraars van dit jaar is maar iets hoger dan de gevonden aantallen door de organisatoren van World Backup Day 2018; het aantal daar ligt op 30 %. De hoge cijfers zijn er de oorzaak van dat zeven jaar geleden in 2011 de eerste World Backup Day gevierd werd. Het doel van het initiatief is gebruikers bewust te maken van hoe belangrijk back-ups zijn, en gebruikers te stimuleren minimaal één keer per jaar, op een vaste dag, een back-up te maken.

Het belang van de back-up

Wellicht is het eens per jaar maken van een back-up voldoende voor privégebruikers, maar dit geldt zeker niet voor bedrijven. Kritieke data moeten snel weer beschikbaar zijn na een systeemfout of dataverlies. Duurt dit te lang kan dit grote gevolgen hebben voor een bedrijf; het kan zelfs ophouden te bestaan. Het is duidelijk dat hoe korter de periode tussen de laatste back-up en het tijdstip van dataverlies, hoe minder gegevens verloren gaan. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen dataopslageisen en -kosten, en het up-to-date houden van de back-up. Dit is cruciaal voor het succesvol doorkomen van een crisissituatie.

De meeste ondervraagden die gebruikmaakten van een back-upoplossing maakten ook dagelijks een back-up. Bijna 58 % van de deelnemers maakte gebruik van back-ups. Bijna 20 % maakte wekelijks een back-up, bijna 12 % maandelijks en slechts 3 % deed dit één keer per jaar.

Betreft het soort back-up is een volledige back-up de favoriet: 42 % van de wereldwijde gebruikers gebruikt deze variant, gevolgd door de incrementele back-up met 25 % en de differentiële back-up met ongeveer 15 %. Images en snapshots worden door slechts 7 % gebruikt.

Bestanden terughalen met een back-up lukt niet altijd

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen leden velen ernstig dataverlies: van de deelnemers die in 2017 dataverlies leden was slechts 43 % in staat om 75-100 % van de data met behulp van een back-up te herstellen. 11 % kon slechts 40-75 % van zijn bestanden terughalen. De overige ondervraagden verloren het merendeel van hun data of zelfs al hun data. In 2016 waren de resultaten als volgt: 66 % kon 75-100 % van zijn bestanden terughalen en 11 % kon 40-75 % van zijn data redden.

Back-up testen niet minder belangrijk

De grote vraag is natuurlijk: waarom lijden zoveel mensen dataverlies ondanks dat ze een back-up hebben?  Het antwoord: ze testen de back-up niet genoeg om te kijken of hij nog wel goed werkt.

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat slechts 27 % zijn back-up wekelijks test, terwijl 32 % dit slechts één keer per maand doet. De overige deelnemers testen hun back-up slechts één keer per jaar of nooit. In 2016 testte slechts 24 % zijn back-up elke week, 34 % minstens één keer per maand, 13 % ieder jaar en bijna 24 % helemaal nooit.

Conclusie? Het is niet genoeg een keer een back-upsysteem te installeren en erop te vertrouwen dat alles voor 100 % blijft werken. Integendeel, je moet de werking van de back-ups en het back-upsysteem blijven controleren, eventuele fouten kunnen herkennen en deze ook kunnen corrigeren. Er moet ook worden gecontroleerd of de back-upoplossing wel op het vooraf ingestelde tijdstip werkt. Het is niet genoeg alleen de back-ups zelf na te kijken, maar vooral ook de data die erop staan. De gegevens moeten compleet en intact zijn zodat ze later gebruikt kunnen worden. Het is ook belangrijk dat er een back-up-planning wordt gemaakt met zoveel mogelijk relevante apparatuur en opslagmedia.

Niet back-uppen is gewoon laks. Als consument kom je er misschien nog mee weg, maar als bedrijf kan het echt niet meer.

Lees meer over disaster recovery.