Go to Top

Virtuele Omgevingen

Veelvoorkomende fouten in virtuele omgevingen en 5 tips om je data te beveiligen

Onderzoek van Kroll Ontrack wijst uit dat 40 procent van de organisaties die hun data in een virtuele omgeving bewaren, de laatste twaalf maanden tenminste eenmaal aan gegevensverlies hebben geleden. De studie toonde ook aan dat slechts eenderde van de bedrijven hun verloren data voor 100 procent konden terugkrijgen, wat betekent dat niet minder dan 67 procent van de ondervraagden niet al hun gegevens konden terugvinden.

”Als dat nou maar niet bij mij gebeurt”, zal je denken!

De studie onthulde dat harddisk-/RAID-problemen en gewiste virtuele disks/snapshots samen voor 72 procent van de gegevensverliezen in VMware-omgevingen staan, wat betekent dat niemand helemaal beschermd is tegen gegevensverlies.

5 tips voor het beveiligen van data in een virtuele omgeving

Wanneer er zich problemen beginnen voor te doen met een virtuele omgeving of een RAID-systeem, volg deze stappen om je gegevens te redden:

  1. Zet back-ups altijd terug op een ander volume.
  2. Indien het een RAID-probleem betreft, test een back-up door deze op een andere locatie terug te zetten, of maak een bit-for-bit image van alle RAID-schijven voordat je een rebuild laat doen.
  3. Zet geen nieuwe bestanden op de schijf die gereconstrueerd moet worden, en maak geen gebruik van de betreffende virtuele machines voordat de belangrijke data zijn hersteld. Overschreven data is altijd verloren.
  4. Voer op een virtuele disk geen fcsk of chkdsk uit alvorens op een ander volume bevestigd is dat er een goede back-up bestaat.
  5. Zorg er altijd voor een disaster recovery plan bij de hand te hebben, om zeker te zijn dat je snel reageert en de juiste beslissingen neemt aan de hand van de specifieke situatie.

PS maak eerst een bit-for-bit image van de LUN voordat je een commando als storage vmotion uitvoert.

Lees meer over het herstel van virtuele systemen.