Go to Top

Wat betekenen de nieuwe privacyregels van de EU?

In 2012 presenteerde de Europese Commissie een hervorming van de privacyregels, aangepast aan het digitale tijdperk (IP/12/46). Na jaren onderhandelen werd het voorstel op 15 december 2015 aangenomen door het Europees Parlement tot een nieuwe privacyverordening.

Recht om vergeten te worden

De privacyverordening geeft inwoners het recht zelf meer controle uit te oefenen over gevoelige persoonsgegevens. Zo kun je dankzij het recht op dataportabiliteit zorgen dat gegevens van het ene bedrijf naar het andere worden overgeplaatst. Deze data moeten door de eerste partij verwijderd worden.

Nederlandse privacyregels vervallen per 2018

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens door de nieuwe EU-regels vervangen.

Kroll Ontrack heeft keer op keer laten zien dat het onvolledig wissen van gegevens, door zowel overheidsinstellingen als in het bedrijfsleven, de privacy bedreigt. In Europa blijkt uit ons onderzoek dat 61 % van de IT-managers niet de routines heeft die door de nieuwe wetgeving verplicht zijn gesteld. Ook voor de Nederlandse bedrijven is er werk aan de winkel.

Hogere boetes

Bij ernstige inbreuk op de privacy mogen privacyautoriteiten boetes opleggen van max. 4 % van de wereldwijde omzet. De maximale boete die de Nederlandse privacyautoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens, vandaag mag uitdelen is 820.000 euro.

Sources

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/cbp-krijgt-boetebevoegdheid-en-wordt-autoriteit-persoonsgegevens

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/kogel-door-de-kerk-eu-scherpt-privacywetgeving-aan

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/09/15/hoe-gaat-de-eu-je-privacy-beschermen-1533685

http://www.ndpnieuwsmedia.nl/2016/05/12/europese-verordening-vervangt-nederlandse-privacyregels-per-2018/

http://www.emerce.nl/research/nederlandse-organisaties-klaar-nieuwe-privacyregels