RAID 0 is een technologie die twee of meer harde schijven aan elkaar koppelt om één logische schijf (partitie) te maken. Het doel hiervan is om de prestaties voor het lezen en schrijven van data te verbeteren.

RAID 0 recovery : schematische weergave

Definitie van RAID 0

RAID 0 is een techniek die bestaat uit het koppelen van ten minste twee harde schijven in een striping-aggregatie. De geschreven data worden achtereenvolgens verdeeld over verschillende fysieke schijven om de verwerking ervan te versnellen. De prestaties nemen toe met het aantal harde schijven dat is gekoppeld, mits er een speciale RAID-controller wordt gebruikt. Het is mogelijk om het besturingssysteem alleen het schijfbeheer te laten beheren. Dit gaat echter wel ten koste van de prestatie. De data is verdeeld over banden, waarvan elke eenheid achtereenvolgens op de in serie gemonteerde schijven wordt geschreven.

RAID dataverlies tips

STOP! Neem eerst een kop koffie

Beantwoord de volgende vragen te beantwoorden, voordat u iets gaat doen:

 • Wat is er specifiek gebeurd, maak een overzicht.
 • Welke gegevens zijn kwijt?
 • Hoe kritisch waardevol zijn deze gegevens?
 • Heb ik een backup of ander mogelijkheden om weer aan deze dat te komen?
 • Wat zijn de financiële gevolgen van dit data verlies?
 • De antwoorden zijn cruciaal voor de oplossingsrichting.

Vaak heb je maar één kans om het systeem weer up and running te krijgen en om opgeslagen gegevens terug te halen.

RAID dataverlies tips

Onze tips bij RAID dataverlies

 • Vervang een defecte harde schijf nooit door een harde schijf die voorheen deel uitmaakte van een RAID systeem – de vervangende schijf voor gebruik altijd eerst volledig wissen.
 • Wanneer een schijf ongebruikelijke mechanische geluiden maakt, direct uitschakelen en hulp inroepen.
 • Zorg voor een bit for bit image van de harde schijven, voordat u veranderingen aanbrengt in hard- of software of een RAID rebuild uitvoert.
 • Label de schijven met hun positie in een RAID array.
 • Draai geen herstelprogramma’s op verdachte volumes. Volume reparatie tools, zoals CHKDSK zijn ontworpen om bestandssystemen te dwingen naar een consistente toestand. Dit kan nuttig zijn voor een single disk systeem met eenvoudige fouten. Bij een RAID systeem is inconsistentie van een volume meestal te herleiden tot problemen met de RAID (d.w.z. out-of-sync schijven, mislukte rebuild, etc). CHKDSK gebruiken in dergelijke scenario's kan schadelijk en onomkeerbare veranderingen in het bestandssysteem tot gevolg hebben.
 • Draai geen defragmentatieprogramma’s op verdachte defecte schijven.
 • Draai geen volume herstelprogramma’s in geval van stroomuitval bij een RAID-array, wanneer het bestandsysteem er verdacht uitziet, of un-mountable is, of de data ontoegankelijk is nadat de stroom is hersteld.

Wie gebruikt RAID 0?

RAID 0 wordt gebruikt in alle omgevingen waar de snelheid van dataverwerking voorop staat. Vooral gamers profiteren van deze combinatie van records om waardevolle milliseconden aan latency te krijgen.

Ook multimediabureaus voor videobewerking zijn enorm gebaat bij RAID 0, omdat de harde schijf een frequent knelpunt is bij de verwerking van opeenvolgende gigabytes. Toch is RAID 0 niet fouttolerant. Een enkele defecte schijf kan het verlies van alle data veroorzaken. RAID 0 is daarom niet geschikt voor het opslaan van gevoelige data, zoals databaseservers en webhosting.

Vergelijking tussen RAID 0, RAID 1 en RAID 5

Terwijl RAID 0 zich richt op het distribueren van tapedata om de bestandsverwerking te versnellen, spiegelt RAID 1 twee of meer harde schijven om de data te beveiligen. Elke ingeschreven byte wordt gedupliceerd. In het geval van een storing kunnen de data dus niet beschadigen. Er wordt geen prestatiewinst behaald en je verliest 50% van de opslagcapaciteit, maar dit is wel het veiligste type RAID.

De RAID 5 is gemaakt voor beveiliging met behoud van prestaties. Daarom wordt de techniek voor de distributie van data via tape of striping gehandhaafd, maar worden pariteitsbits regelmatig op alle schijven gerangschikt. In het geval van een schijffout maken deze pariteitsbits het mogelijk om de databits te herstellen. Leesprestaties zijn verzekerd, maar het schrijven van pariteitsbits vertraagt het branden van data op de harde schijf. Er zijn minimaal drie harde schijven nodig om een RAID 5 te bouwen.

Begin direct met het herstellen van uw gegevens!

Neem direct contact op met ons team van experts. Ontrack data recovery is geschikt voor iedereen - van de grootste bedrijven en overheidsinstellingen tot de consument die digitale foto's kwijt is geraakt.

0800 4 200 008 Neem contact met mij op