Ontrack PowerControls is beschikbaar met verschillende licentieopties. De flexibele configuratie van  de licentie is  gebaseerd op datacapaciteit, licentieperiode en het aantal gelijktijdige sessies. Alle licentiemodellen kunnen worden geconfigureerd voor gebruik in Microsoft Exchange- en Microsoft SharePoint-omgevingen in elke combinatie. Daarnaast kunnen de licentiemodellen worden geconfigureerd met optionele add-ons of PowerPacks, ter uitbreiding van de functionaliteit van het product. Het gebruik van Maintenance Services wordt aanbevolen; deze services zijn bij elk licentiemodel beschikbaar.

Definities

Datacapaciteit

  • Mailboxen = Het totaal van alle mailboxen en openbare mappen in de hoofdmap van Microsoft Exchange-databasebestanden (edb- en logbestanden)
  • Terabytes (TB's) = De totale capaciteit van alle Microsoft SharePoint-databasebestanden voor content, inclusief logbestanden (mdb- en logbestanden)

Licentieperiode

  • De periode (aantal maanden) waarvoor de licentie is geconfigureerd. De licentieperiode begint wanneer de licentie wordt gemaakt en eindigt wanneer de licentieperiode afloopt.

Gelijktijdige sessies

  • Het aantal computers dat gelijktijdig gebruikmaakt van Ontrack PowerControls met één licentie.

Licentiemodellen

Perpetual

Eeuwigdurende licenties worden geconfigureerd voor een specifieke datacapaciteit die overeenkomt met de omvang van uw omgeving. Configuraties zijn beschikbaar vanaf 25 mailboxen voor Microsoft Exchange-omgevingen en vanaf 250 Gigabytes voor Microsoft SharePoint-omgevingen. Eeuwigdurende licenties zijn niet beperkt tot een licentieperiode of een bepaald aantal gelijktijdige sessies. Eeuwigdurende sessies zijn ideaal voor organisaties die een eigen productiesysteem beheren binnen hun eigen vestigingen. Eeuwigdurende licenties mogen niet worden gebruikt voor commerciële of financiële doeleinden met een winstoogmerk, inclusief maar niet beperkt tot gebruik voor technische services of consulting.

Commercial

Commerciële licenties worden geconfigureerd voor een specifieke datacapaciteit, een specifieke licentieperiode en een bepaald aantal gelijktijdige sessies. Configuraties variëren van 1 tot 36 maandelijkse licentieperioden, inclusief één of meer gelijktijdige sessies. Een van onze meest gangbare Commercial License-configuraties omvat een licentieperiode van één jaar met onbeperkte datacapaciteit en één gelijktijdige sessie. Commerciële licenties kunnen eenvoudig worden verplaatst en zijn ideaal voor ontwikkelomgevingen en mobiele technische omgevingen die vragen om flexibiliteit en aanpasbaarheid aan een specifiek project of een andere specifieke budget- of gebruikscyclus. Voor gebruik van een commerciële licentie is een USB-dongle)vereist. Commerciële licenties mogen worden gebruikt met een commercieel of financieel winstoogmerk, zoals het bieden van services voor recovery en herstel aan uw klanten.

OEM

OEM-licenties zijn beschikbaar voor integratie in server-, storage- of back-up-oplossingen. OEM-licenties omvatten functies zoals private-label branding en andere aanpassingen die zorgen voor nauwere integratie met de aanbiedingen van uw bedrijf. Voor OEM-licenties geldt een meerjarige distributieovereenkomst en ze kunnen worden aangepast aan uw wensen met betrekking tot functies, prijsmodel, distributie, uitvoering, rapportage en facturering.

Subscribtion

Licentieabonnementen worden geconfigureerd voor een specifieke datacapaciteit en werken op basis van maandelijkse licentieperioden. Configuraties zijn beschikbaar vanaf 25 mailboxen voor Microsoft Exchange-omgevingen en vanaf 250 Gigabytes voor Microsoft SharePoint-omgevingen, met slechts één gelijktijdige sessie. Licentieabonnementen zijn ontwikkeld voor distributie aan klanten van cloudproviders, hostingproviders, IT-serviceproviders of Managed Services Providers (MSP’s). Licentieabonnementen bieden providers de mogelijkheid om toegevoegde waarde aan te bieden die eenvoudig kan worden gebundeld met bestaande maandelijkse services en tarieven. Voor licentieabonnementen geldt een distributieovereenkomst van ten minste één jaar op basis van een maandelijks model voor distributie, uitvoering, rapportage en facturering. Licentieabonnementen mogen niet door eindgebruikers worden gebruikt voor commerciële of financiële doeleinden met een winstoogmerk, inclusief maar niet beperkt tot gebruik voor technische services of consulting. De provider mag de licentie niet aan zichzelf leveren als eindgebruiker van de licentie.