Go to Top

Przemysł 4.0 czyli Internet rzeczy w służbie biznesowej

przemysłowy internet rzeczy

Internet rzeczy (Internet of things) ma coraz szersze zastosowanie i coraz więcej ludzi ma świadomość użyteczności tego rozwiązania. Wciąż jednak najczęściej kojarzy się nam z samouzupełniajacą się lodówką, albo inteligentnym energooszczędnym domem. I rzeczywiście wykorzystywanie go do takich, powiedzmy cywilnych, celów, jest najbardziej spektakularne. Pobudza naszą wyobraźnię, obiecując wizję świata, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki i do tego spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Jednak ewolucja otaczającej nas rzeczywistości, która sprawia, że żyje się nam coraz wygodniej, w gospodarce może doprowadzić do prawdziwej technologicznej rewolucji.

Przemysłowy Internet Rzeczy, przez Niemców nazywany Przemysłem 4.0, to nic innego jak zaprzęgnięcie idei od kilku już lat wykorzystywanej w naszym codziennym życiu do celów biznesowych, a konkretnie – do zarządzania produkcja przemysłową. Od lat maszyny wykorzystywane w przemyśle stają się coraz bardziej inteligentne. To już nie jest prosta automatyka, współcześnie przedsiębiorstwa wykorzystują bardzo zaawansowane technologie informatyczne, a ich linie produkcyjne są często w pełni skomputeryzowane, co ogranicza funkcję człowieka do roli czysto nadzorczej. Jednak dopiero niedawno systemy przemysłowe zaczęły stawać się autonomiczne – wykorzystywane rozwiązania business inteligence mają na celu połączenie wszystkich tych, do tej pory rozproszonych procesów w jeden, centralnie sterowany system, zdolny do analizy i przetwarzania wszystkich danych, generowanych z minuty na minutę w całym przedsiębiorstwie.

Nowy wspaniały świat

Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest bardzo efektywne wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów. Przemysłowy Internet Rzeczy łączy bowiem ze sobą wszystkie “inteligentne urządzenia”, a także korzysta z technologii umożliwiających analizę Big Data, komunikację M2M (maszyna-maszyna), a wszystko to wspierane jest przez technologie automatyzacji, które czuwają nad sprawnym i wydajnym wykonywaniem wszystkich procesów.

Jakie to daje możliwości? Skuteczna analiza danych płynących zarówno z wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa, jak i z zewnątrz, daje możliwość błyskawicznej reakcji w przypadku nieefektywnych działań. W praktyce więc przetwarzane na bieżąco dane, płynące od klientów, partnerów biznesowych, albo na przykład z giełdy, umożliwiają automatyczne (albo półautomatyczne) regulowanie produkcji, łańcucha dostaw i stanów magazynowych w czasie niemal rzeczywistym. System sam reguluje proces produkcji tak, żeby maksymalnie dostosować go do potrzeb rynku, klientów, ale także możliwości przedsiębiorstwa i zasobów. W ten sposób praktycznie od razu można zrezygnować z nieefektywnych działań, wdrożyć optymalizację, czy zrewidować niewłaściwe założenia. Ogromne oszczędności, ogromne zyski.

Przemysłowy Internet Rzeczy – wyzwania rozwojowe 

Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Rozwoju (BMBF) wymienia trzy podstawowe priorytety rozwoju Przemysłowego Internetu Rzeczy:

 • Systemy IT: inteligentne systemy oparte na zaawansowanym oprogramowaniu są motorem innowacji we wszystkich sektorach gospodarki i są kluczowe dla konkurencyjności firm na rynku globalnym. W tym zakresie najważniejsze są: systemy wbudowane (embedded systems), środowiska symulacyjne dla aplikacji sieciowych, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, wszelkiego typu symulacje, a także logistyka informacji i rozwój oprogramowania dla superkomputerów.
 • Systemy komunikacyjne: sektor prywatny i publiczny, ekonomia, kultura i polityka – nowoczesne technologie komunikacyjne przenikają wszystkie dziedziny naszego życia a Internet (i coraz częściej także mobilny Internet) jest podstawą funkcjonowania strategicznych sektorów, takich jak system bankowy, produkcja przemysłowa, czy usługi. Priorytetami są więc: nowe technologie dla przyszłych standardów komunikacji, nowe usługi dla komunikacji biznesowej i systemu opieki zdrowotnej; inteligentne systemy komunikacji bezprzewodowej, które muszą sprostać przyszłym wymaganiom przepustowości sieci; autonomiczne systemy czujników do autonomicznych systemów sieciowych; technologie przyszłości, takie jak Network Information Theory, systemy komunikacyjne oparte na polimerach, czy fotoniczne układy scalone.
 • Bezpieczeństwo IT: w parze z rozrostem sieci systemów informatycznych i komunikacyjnych rośnie także liczba ataków i innych zewnętrznych zagrożeń cybernetycznych. Ważne jest więc identyfikowanie obszarów potencjalnie zagrożonych i niebezpiecznych w możliwie wczesnym stadium i rozwijanie odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa IT, w celu zapewnienia firmom długoterminowego bezpieczeństwa cybernetycznego. Priorytety: nowe sposoby analizy i weryfikowania bezpieczeństwa systemów IT; zapewnienie bezpieczeństwa działania w środowiskach niezabezpieczonych; identyfikacja słabych punktów;  informatyka kwantowa dla bezpiecznego przesyłania danych; środowisko i technologie dla nowej kultury zaufania i prywatności w Internecie.

3 Responses to "Przemysł 4.0 czyli Internet rzeczy w służbie biznesowej"

 • Z. Ch.
  30 stycznia 2016 - 19:50 Reply

  Podane przez BMBF „podstawowe priorytety rozwoju” Przemysłowego Internetu Rzeczy nie wydają mi się specjalnie związane z Internetem Rzeczy.
  Ja widziałbym rozwinięty Internet Rzeczy raczej jako Internet Inteligentnych Urządzeń.
  Wyposażenie informatyczne każdego inteligentnego urządzenia składałoby się, w miarę potrzeby, ze sterowników (zbierających dane z czujników i przekazujących polecenia do urządzeń wykonawczych),
  modułów sterujących (kierujących pracą sterowników) oraz modułów komunikacyjnych, zapewniających bezpieczny przepływ danych.
  Byłoby to zatem niejako informatyczne „unerwienie” urządzeń, umożliwiające im lepszą niż obecnie, autonomiczną pracę, ale także łączenie się w podsieci, sieci, podsystemy, systemy itd.
  W tak rozumianym Internecie Rzeczy podstawowym priorytetem rozwoju są, oczywiście środki komunikacyjne (protokoły, media, nadajniki i odbiorniki), następnie oprogramowanie pozwalające wirtualnie tworzyć i usuwać systemy zarządzania (np. ruchem samochodów bez kierowców), a w dalszej kolejności – standaryzacja elementów wyżej wspomnianego „unerwienia” urządzeń.

 • PCC
  14 kwietnia 2016 - 09:57 Reply

  Dzięki takim systemom prowadzenie firm będzie zdecydowanie prostsze. Za niedługo maszyny oraz oprogramowania wyprą całkowicie człowieka jako pracownika

  • Tessa
   4 lipca 2016 - 07:57 Reply

   Może nie całkowicie, tym bardziej nie ‚niedługo’, ale w przyszłości na pewno. Są tego plusy oraz minusy – zmniejszenie narażenia na niebezpieczeństwo ludzi, zautomatyzowanie może zmniejszyć występowanie błędów w produkcji (prowadzących także do sytuacji zagrożenia). Bodajże w Japonii niedługo liczba zautomatyzowanych robotów występujących w fabrykach przewyższy liczbę ludzi w kraju. Brzmi jak rewolucja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *