Wysyłamy dane na tamten świat, czyli o kasowaniu danych słów kilka

piątek, 2 czerwca 2017 przez Aleksandra Otrębska

Ludzie często kontaktują się z nami, gdy chcą odzyskać swoje dane, które utracili w wyniku awarii bądź swojej nieuwagi. Ale gdzie się zgłaszają, gdy chcą, aby ich dane zostały zniszczone a dyski całkowicie wyczyszczone?

Jeżeli chodzi o ochronę najbardziej poufnych informacji elektronicznych, stworzenie czytelnej polityki dotyczącej usuwania danych jest równie ważne, co stworzenie solidnego planu przechowywania danych. Korzystanie z wiarygodnego oprogramowania do kasowania danych spowoduje, że najważniejsze informacje nie wpadną w niepowołane ręce.

Wiele organizacji posiada jasne zasady magazynowania danych. Określają one, jak długo i w jaki sposób powinny być przechowywane konkretne informacje. Jednak wiele z tych samych firm nie określa warunków dotyczących tego, co zrobić z tymi danymi, kiedy nie będzie już zachodziła konieczność ich magazynowania. Dotyczy to przede wszystkim kasowania danych ze starych komputerów, dysków twardych, serwerów i innych urządzeń pamięci masowej.

Jeżeli śledzicie wpisy na naszym blogu, to na pewno wiecie, że „zwykłe” usunięcie wszystkich plików znajdujących się na dysku lub innym nośniku nie chroni ich przed odzyskaniem. Nawet niezaawansowany użytkownik komputera może uruchomić program do odzyskiwania danych i przywrócić je kilkoma kliknięciami myszy.

Niszczenie nośnika za pomocą wiertarki, młotka lub innego narzędzia z pewnością nie zmniejszy możliwości odzyskania danych. Nasi inżynierowie niejednokrotnie odzyskiwali dane z dysków, które zostały zalane, spalone, przejechane samochodem i pozornie uśmiercone ;)

Najbezpieczniejszym sposobem na zagwarantowanie, że poufne dane nie będą już nigdy możliwe do odzyskania, to skorzystanie ze sprawdzonego oprogramowania do trwałego kasowania danych lub demagnetyzera.

Dlaczego firmy powinny podejmować tak rygorystyczne kroki w celu zapewnieia, że dane zostały całkowicie zniszczone?

Kradzież poufnych danych: Pozostawienie poufnych informacji na dysku komputera, który zakończył już swój żywot, stwarza zagrożenie kradzieży danych. Ujawnienie naruszenia ochrony danych może znacznie obniżyć wiarygodność firm i podmiotów rządowych, a także prowadzić do postępowań sądowych.

Kontrola dostępu do wewnętrznych danych firmy: Skorzystanie z oprogramowania lub usługi kasowania danych z komputera pracownika po jego opuszczeniu firmy – a przed przyznaniem urządzenia innemu pracownikowi – pomoże ograniczyć dostęp do poufnych informacji.

Ochrona danych osobowych: jednym z obowiązków organizacji jest zachowanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich przechowywania. Programy do kasowania danych i urządzenia do kasowania danych to narzędzia, które pomagają firmom zachować pełną zgodność z przepisami.

Jeżeli zdecydujesz, że chcesz się pozbyć starych urządzeń, upewnij się, że wszystkie dane zostały całkowicie usunięte. Dotyczy to nie tylko komputerów czy laptopów, ale również smartfonów i tabletów! Zadbaj o bezpieczeństwo biznesowych informacji i zapobiegnij potencjalnym wyciekom.

Load more comments
Thank you for the comment! Your comment must be approved first


Nowy kod