Odzyskiwanie danych – słownik pojęć. Cz. 2

wtorek, 11 sierpnia 2015 przez Sam Wiltshire

W zeszłym tygodniu opublikowałem pierwszą część słownika pojęć, związanych z zagadnieniami utraty danych. W tym tygodniu przedstawiam kolejne definicje.

Formatowanie: powoduje powrót do pierwotnych ustawień systemu plików, a więc usuwa dotychczasowe dane, umożliwiając tym samym zainstalowanie “świeżego” systemu operacyjnego. Może być kilka powodów, dla których warto przeprowadzić ten proces - np. kiedy system mocno spowolnił i chcemy poprawić jego działanie, albo chcemy pozbyć się wszystkich “śmieci”, które zgromadziły się na dysku podczas jego używania. Są dwa typy formatowania:

  • Szybkie formatowanie: rysunki poniżej przedstawiają schemat działania operacji szybkiego formatu plików. MFT (Master File Table) to tablica alokacyjna systemu plików, zawierająca informacje umożliwiające fizyczne zlokalizowanie położenia plików na dysku. Szybkie formatowanie usuwa jedynie dane z MFT, przez co system operacyjny nie będzie już w stanie ich zlokalizować. Fizycznie dane są jednak nadal w miejscu, w którym zostały zapisane.
  • Pełne formatowanie: usuwa dane zarówno z tablic alokacyjnych, jak i poszczególnych sektorów na dysku, przez co nawet użycie programu do odzyskiwania danych nie pomoże w ich odzyskaniu.
  • Rozszerzenie pliku: tworząc różne pliki, system operacyjny dodaje do ich nazw różne rozszerzenia, dzięki czemu identyfikuje ich typy i programy, dzięki którym mogą być odtworzone. W zależności od typu pliku podejmuje się różne działania, mające na celu odzyskanie danych. Kiedy zlecasz taką usługę możesz wybrać między odzyskaniem wszystkich danych, a wybranymi typami plików, które są dla Ciebie najważniejsze.
  • Szyfrowanie: szyfrując dysk uniemożliwiamy nieautoryzowany dostęp do swoich danych. Kiedy jednak dojdzie do ich utraty, odzyskiwanie z zaszyfrowanego dysku będzie znacznie bardziej skomplikowane - inżynierowie będą musieli stworzyć dokładny obraz dysku a następnie użyć klucza deszyfrującego - w przeciwnym wypadku odzyskanie sensownych danych nie będzie możliwe.
  • Cleanroom: to środowisko pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, a także pozbawione ładunków elektrostatycznych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię magnetyczną nośników. W tym miejscu naprawia się dyski w takim zakresie, który umożliwia stworzenie obrazu dysku, w celu późniejszego przetworzenia i odzyskania danych.
  • Laboratorium: kiedy inżynierowie z laboratorium otrzymują obraz dysku, mogą rozpocząć procedurę odtworzenia danych i nadania im formy, która będzie użyteczna dla klienta.

Czegoś brakuje? Czekam na propozycje w komentarzach!

Load more comments
Thank you for the comment! Your comment must be approved first


Nowy kod