Przemysł 4.0 czyli Internet rzeczy w służbie biznesowej

wtorek, 19 stycznia 2016 przez Michael Nuncic

Internet rzeczy ( Internet of things) ma coraz szersze zastosowanie i coraz więcej ludzi ma świadomość użyteczności tego rozwiązania. Wciąż jednak najczęściej kojarzy się nam z samouzupełniajacą się lodówką, albo inteligentnym energooszczędnym domem. I rzeczywiście wykorzystywanie go do takich, powiedzmy cywilnych, celów, jest najbardziej spektakularne. Pobudza naszą wyobraźnię, obiecując wizję świata, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki i do tego spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Jednak ewolucja otaczającej nas rzeczywistości, która sprawia, że żyje się nam coraz wygodniej, w gospodarce może doprowadzić do prawdziwej technologicznej rewolucji.

Przemysłowy Internet Rzeczy, przez Niemców nazywany Przemysłem 4.0, to nic innego jak zaprzęgnięcie idei od kilku już lat wykorzystywanej w naszym codziennym życiu do celów biznesowych, a konkretnie - do zarządzania produkcja przemysłową. Od lat maszyny wykorzystywane w przemyśle stają się coraz bardziej inteligentne. To już nie jest prosta automatyka, współcześnie przedsiębiorstwa wykorzystują bardzo zaawansowane technologie informatyczne, a ich linie produkcyjne są często w pełni skomputeryzowane, co ogranicza funkcję człowieka do roli czysto nadzorczej. Jednak dopiero niedawno systemy przemysłowe zaczęły stawać się autonomiczne - wykorzystywane rozwiązania business inteligence mają na celu połączenie wszystkich tych, do tej pory rozproszonych procesów w jeden, centralnie sterowany system, zdolny do analizy i przetwarzania wszystkich danych, generowanych z minuty na minutę w całym przedsiębiorstwie.

Nowy wspaniały świat

Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest bardzo efektywne wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów. Przemysłowy Internet Rzeczy łączy bowiem ze sobą wszystkie “inteligentne urządzenia”, a także korzysta z technologii umożliwiających analizę Big Data, komunikację M2M (maszyna-maszyna), a wszystko to wspierane jest przez technologie automatyzacji, które czuwają nad sprawnym i wydajnym wykonywaniem wszystkich procesów.

Jakie to daje możliwości? Skuteczna analiza danych płynących zarówno z wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa, jak i z zewnątrz, daje możliwość błyskawicznej reakcji w przypadku nieefektywnych działań. W praktyce więc przetwarzane na bieżąco dane, płynące od klientów, partnerów biznesowych, albo na przykład z giełdy, umożliwiają automatyczne (albo półautomatyczne) regulowanie produkcji, łańcucha dostaw i stanów magazynowych w czasie niemal rzeczywistym. System sam reguluje proces produkcji tak, żeby maksymalnie dostosować go do potrzeb rynku, klientów, ale także możliwości przedsiębiorstwa i zasobów. W ten sposób praktycznie od razu można zrezygnować z nieefektywnych działań, wdrożyć optymalizację, czy zrewidować niewłaściwe założenia. Ogromne oszczędności, ogromne zyski.

Przemysłowy Internet Rzeczy - wyzwania rozwojowe 

Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Rozwoju (BMBF) wymienia trzy podstawowe priorytety rozwoju Przemysłowego Internetu Rzeczy:

  • Systemy IT: inteligentne systemy oparte na zaawansowanym oprogramowaniu są motorem innowacji we wszystkich sektorach gospodarki i są kluczowe dla konkurencyjności firm na rynku globalnym. W tym zakresie najważniejsze są: systemy wbudowane (embedded systems), środowiska symulacyjne dla aplikacji sieciowych, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, wszelkiego typu symulacje, a także logistyka informacji i rozwój oprogramowania dla superkomputerów.
  • Systemy komunikacyjne: sektor prywatny i publiczny, ekonomia, kultura i polityka - nowoczesne technologie komunikacyjne przenikają wszystkie dziedziny naszego życia a Internet (i coraz częściej także mobilny Internet) jest podstawą funkcjonowania strategicznych sektorów, takich jak system bankowy, produkcja przemysłowa, czy usługi. Priorytetami są więc: nowe technologie dla przyszłych standardów komunikacji, nowe usługi dla komunikacji biznesowej i systemu opieki zdrowotnej; inteligentne systemy komunikacji bezprzewodowej, które muszą sprostać przyszłym wymaganiom przepustowości sieci; autonomiczne systemy czujników do autonomicznych systemów sieciowych; technologie przyszłości, takie jakNetwork Information Theory, systemy komunikacyjne oparte na polimerach, czy fotoniczne układy scalone.
  • Bezpieczeństwo IT: w parze z rozrostem sieci systemów informatycznych i komunikacyjnych rośnie także liczba ataków i innych zewnętrznych zagrożeń cybernetycznych. Ważne jest więc identyfikowanie obszarów potencjalnie zagrożonych i niebezpiecznych w możliwie wczesnym stadium i rozwijanie odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa IT, w celu zapewnienia firmom długoterminowego bezpieczeństwa cybernetycznego. Priorytety: nowe sposoby analizy i weryfikowania bezpieczeństwa systemów IT; zapewnienie bezpieczeństwa działania w środowiskach niezabezpieczonych; identyfikacja słabych punktów;  informatyka kwantowa dla bezpiecznego przesyłania danych; środowisko i technologie dla nowej kultury zaufania i prywatności w Internecie.
Load more comments
Thank you for the comment! Your comment must be approved first


Nowy kod