Przywracanie danych ze środowiska wirtualnego

czwartek, 30 kwietnia 2020 przez Tilly Holland

DST_image_970x300_hero-RAID

Głównymi przyczynami utraty danych w środowisku wirtualnym są: problemy sprzętowe, formatowanie, uszkodzenie metadanych oraz błędy użytkownika. Utrata danych może powodować wiele stresu i przestojów w pracy. Dlatego też, gdy tylko do tego dojdzie, należy skontaktować się z renomowaną firmą zajmującą się odzyskiwaniem danych.

Co zatem należy zrobić, jeśli Twoja firma utraciła dane? Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele sposobów na odzyskanie niektórych, a w wielu przypadkach wszystkich utraconych danych.

  • Składowanie danych : W niektórych przypadkach, może być możliwe odzyskanie danych z dysków fizycznych bezpośrednio poprzez utworzenie obrazu dysków i odczytanie surowych danych.
  • LUNS lub RAID : Następną opcją jest próba odzyskania danych z wolumenów logicznych (LUN) lub macierzy RAID. Jeśli kontroler RAID jest dostępny, może być używany do śledzenia wielu partii danych na wirtualnych dyskach. Po określeniu, jaka powinna być konfiguracja, inżynierowie mogą wirtualnie przebudować macierz i uzyskać dostęp do pamięci masowej. Jeśli kontroler RAID jest uszkodzony, może być konieczne emulowanie kontrolera RAID a następnie odbudowanie tego, czego brakuje.
  • System plików hosta : Następnym poziomem, jest poziom systemu plików hosta. W VMware będzie to VMFS, a w Hyper-V NTFS lub ReFS. W wielu przypadkach dane nie są łatwo dostępne na poziomie pamięci masowej. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom eksperci ds. odzyskiwania danych mogą wyśledzić dane z bloków danych pamięci podstawowej, przypisać je do poziomu hosta i ponownie skompilować. Jeśli ten proces nie zapewnia wystarczającego odzyskania danych, można użyć dodatkowych narzędzi do głębszego wniknięcia w poziom systemu plików hosta. Badając wirtualny system plików, specjaliści od odzyskiwania danych mogą czasami odnaleźć dane, które w przeciwnym razie zostałyby utracone. Dzięki temu, jest to możliwe, aby uzyskać dostęp do danych znajdujących się w plikach aplikacji SQL, Exchange, SharePoint, Oracle, Office, ZIP i wielu innych.
  • Architektury pamięci masowej : Zrozumienie każdego poziomu i wiedza, co gdzie może być dostępne jest tutaj kluczowa. Ktoś, kto rozumie architekturę pamięci masowej, może odnaleźć dane, które wydawały się zagubione, znajdując ich fragmenty na jednym poziomie i inne fragmenty na innym poziomie. Najwyraźniej widać to na przykładzie RAID. Faktem jest, że dyski w końcu się zepsują. W przypadku zastosowania macierzy RAID 1 lub wyższej można zainstalować nowy dysk i odbudować alokację zapisu danych bez utraty danych. Co jednak w przypadku, gdy uszkodzony dysk przekroczy możliwości nadmiarowości RAID? Aby odzyskać dane w takim przypadku, zazwyczaj konieczne jest ominięcie wszelkich fizycznych awarii, zrekonstruowanie systemu plików RAID oraz ocena różnych warstw i złożoności architektury wirtualnej.To często sprawia, że odzyskiwanie danych jest bardzo trudne i czasochłonne. Upewnij się, że dostawca usługi odzyskiwania danych dysponuje niezbędnymi narzędziami i wiedzą fachową oraz że ściśle współpracuje z dostawcami usług przechowywania danych.

Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych przez Ontrack

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu, odzyskiwaniu danych oraz bezpiecznym ich usuwaniu jak i informatyce śledczej, firma Ontrack odzyskała dane tysięcy firm.

Technicy tworzą obrazy dysków i odczytują surowe dane na dysku. Określają oni, jaka powinna być konfiguracja, a następnie wirtualnie przebudowują macierz, aby uzyskać dostęp do pamięci masowej. W tym celu firma Ontrack opracowała narzędzia emulujące kontroler RAID i odbudowujące to, czego brakuje. Firma opracowała również wiele dodatkowych narzędzi do wykonywania zadań, takich jak zapobieganie zapisywaniu kolejnych danych na wolumenach.

Zespół programistów Ontrack nieustannie aktualizuje swoje narzędzia pod kątem najnowszych platform wirtualizacyjnych i środowisk pamięci masowej. Dzięki znajomości różnych nośników danych, systemów operacyjnych i architektur pamięci masowych, Ontrack oferuje kompleksowe usługi odzyskiwania danych, a także usługi uzupełniające w zakresie inteligentnego tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Przypadkowe usunięcie danych z systemu NetApp

Koreański dostawca usług zarządzanych (MSP) posiadał u klienta system NetApp FAS8060 z dyskami twardymi SAS 161 x 900 GB. Zostały one podzielone między dwie oddzielne agregacje (68 dysków + 93 dyski). Klient wdrożył trzy jednostki Fibre Channel LUN o pojemności 468 GB z każdej agregacji na serwerze produkcyjnym Sybase. Łącznie sześć jednostek LUN zostało połączonych w jedną pulę dyskową z trzema wolumenami logicznymi usuniętymi z tej puli. Technik z MSP próbował dokonać zmian konfiguracyjnych w konfiguracji NetApp. Jednak nieumyślnie uruchomił polecenie wymazywania na niektórych jednostkach LUN, usuwając 45 GB danych z serwera Sybase. MSP wydawało się zmierzać w kierunku utraty klienta i możliwych kosztów odpowiedzialności.

Ontrack został poproszony o poradę telefoniczną. W ciągu 12 godzin od utraty danych, MSP otrzymał polecenie wyłączenia agregacji w trybie offline, aby zapobiec dalszym szkodom związanym z nadpisywaniem danych. Klient został poinstruowany, aby dostarczyć wszystkie 161 dysków twardych. Ponieważ obie agregacje miały tę samą nazwę, nie można było ich w prosty sposób przebudować. W rezultacie dyski musiały zostać posortowane w grupy agregacji. Wówczas możliwe było odtworzenie danych.

Na tym etapie pojawił się kolejny problem. Wolumeny logiczne były używane przez serwer Sybase jako surowa pamięć masowa. Taka konfiguracja uniemożliwiła bezpośrednie wyodrębnienie danych wewnętrznych. Rozwiązaniem było wyodrębnienie wszystkich sześciu jednostek LUN i współpraca z działem pomocy technicznej firmy NetApp w celu ponownego wprowadzenia tych jednostek LUN do serwera Sybase. Odzyskane wolumeny logiczne pomyślnie przeszły kontrole integralności i zostały uruchomione bez utraty danych.

Utrata danych z powodu ponownego formatowania VMware

Zespół IT w singapurskiej firmie produkującej żywność nieumyślnie usunął jednostkę LUN VMFS datastore z hosta VMware ESXi i podłączył ją do serwera Windows. Doprowadziło to do ponownego sformatowania jednostki LUN do systemu plików NTFS. Działanie to spowodowało uszkodzenie metadanych VMFS front-end, powodując utratę wszystkich maszyn wirtualnych w magazynie danych. Firma zwróciła się o pomoc do Ontrack. Nasi technicy byli w stanie odbudować struktury VMFS, aby odzyskać dostęp do maszyn wirtualnych przechowywanych na systemie. Kilka maszyn wirtualnych zostało przywróconych w nienaruszonym stanie, podczas gdy inne wymagały dodatkowych napraw wewnętrznych systemów plików i ekstrakcji powstałych danych.

Usuwanie maszyn wirtualnych

Dostawca usług zdrowotnych w Australii przypadkowo usunął siedem maszyn wirtualnych typu thin-provisioned z datacenter w środowisku produkcyjnym. Ze względu na poufny charakter utraconych danych, firma natychmiast skontaktowała się z Ontrack. Nasi technicy zostali poproszeni o natychmiastowy przyjazd. Po dotarciu do centrum danych udało im się odzyskać wszystkie maszyny wirtualne, choć niektóre uszkodzenia były widoczne. Następnie przeprowadzono dodatkowe naprawy systemów plików każdej z maszyn wirtualnych przy użyciu narzędzi firmy Ontrack. Proces ten pozwolił na wyodrębnienie bardziej krytycznych danych. Mimo że doszło do utraty części danych, ich większość w maszynach wirtualnych została przywrócona.

Wniosek

Wirtualizacja pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować złożoność z punktu widzenia użytkownika. Jednak wirtualizacja wiąże się z unikalnym zestawem wyzwań, w tym z coraz częstszymi uszkodzeniami i utratą danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o uszkodzone wolumeny, oprogramowanie ransomware, usunięte lub uszkodzone wirtualne kopie zapasowe, awarie macierzy RAID lub sprzętu, a także usunięte lub uszkodzone pliki w zwirtualizowanych systemach pamięci masowej, utrata danych jest sytuacją z która może spotkać każdego, kto zarządza systemami wirtualnymi.

Jako wiodący na świecie dostawca usług odzyskiwania danych, firma Ontrack jest gotowa świadczyć kompleksowe usługi odzyskiwania danych dla serwerów wirtualnych i pamięci masowych.

Load more comments


Nowy kod