Aktywne zapobieganie wyciekom informacji przez ukierunkowane kasowanie danych

Narzędzie Blancco File zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach końcowych, którzy chcą bezpiecznie usunąć zawartość określonych plików i folderów znajdujących się na komputerach osobistych, serwerach i maszynach wirtualnych. Idealnie sprawdzi się m.in. przy kasowaniu dokumentów pakietu Office, plików PDF, zdjęć, zawartości śmietnika i plików tymczasowych oraz przy usuwaniu danych z wolnej przestrzeni dyskowej. Blancco File pozwala aktywnie eliminować ryzyko wycieku danych.

W 100% bezpieczne kasowanie danych, gwarancją Twojego spokoju

Narzędzie Blancco File daje pewność trwałego usunięcia danych z komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych. Skasowanych danych nie da się odzyskać za pomocą żadnej z istniejących współcześnie technik. Ponadto program automatycznie generuje szczegółowe raporty potwierdzające proces kasowania danych. Raport nie podlega edycji, dzięki czemu spełnienia wymagania regulacji prawnych.

Pełna zgodność z międzynarodowymi regulacjami bezpieczeństwa

Blancco File spełnia – a nawet wyprzedza – wszelkie uznane standardy i regulacje międzynarodowe. Umożliwia zachowanie zgodności z nowymi wymogami prawno-regulacyjnymi w zakresie kasowania danych dotyczących klientów, na przykład regulacji dotyczących stosowania norm CPI (norma powstała, aby zapewnić wysoki i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach, w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych). Szczegółowy raport z procesu zawiera między innymi dane użytkowników, nazwy plików oraz dokładne godziny ich usunięcia.

Zwiększona skuteczność dzięki automatyzacji zadań

Blancco File pozwala użytkownikom zaplanować usunięcie wybranych plików i folderów z serwerów lokalnych i zdalnych oraz ze stacji roboczych. Użytkownicy mogą również definiować zasady oraz automatyzować procedury kasowania plików, korzystać z harmonogramów opartych o reguły oraz aktywować integrację narzędzia ze standardowymi składnikami systemu Windows. Możliwe jest również stosowanie wielu profilów konfiguracyjnych, co zapewnia lepszą interakcję z użytkownikami i zwiększa wydajność ich pracy. Wszystkie funkcje dostępne są przez interfejs wiersza poleceń. Za jego pośrednictwem można też wywołać dodatkowe filtry i opcje.