Kluczowe właściwości

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zwiększonej wydajności

Blancco Management Console zwiększa wydajność zasobów IT poprzez optymalizację procesu utylizacji. Narzędzie umożliwia automatyzację procesu, a także kontrolę na każdym etapie działań, w tym na etapie uruchamiania systemu, wysyłania raportów do bazy danych, tworzenia certyfikatów oraz wyłączania komputera.

Maksymalizacja wartości zasobów dzięki remarketingowi

Zastosowanie rozwiązań remarketingowych przy modernizacji używanych komputerów lub innych urządzeń umożliwia zwiększenie wartość używanych sprzętów. Blancco Management Console pozwala śledzić cykl życia wszystkich urządzeń elektronicznych w firmie, np. dysków twardych, zainstalowanego oprogramowania, oraz ponad 250 parametrów sprzętowo-programowych związanych z procesem użytkowania urządzeń. Konsola spełnia zapotrzebowanie w zakresie utylizacji zasobów informatycznych, jednocześnie nie ograniczając korzyści oferowanych firmom zajmującym się usuwaniem i recyklingiem zasobów.

Gwarancja spokoju i bezpieczeństwa

Danych usuniętych za pomocą oprogramowania Blancco nie da się odzyskać za pomocą żadnej z istniejących współcześnie technik. Ponadto Blancco Management Console przechowuje szczegółowe raporty potwierdzające przeprowadzenie procedury kasowania danych. Raporty te są cyfrowo podpisane i nie podlegają manipulacji, dzięki czemu spełniają wymagania regulacji prawnych niezbędne m.in. w procesie kontroli audytowej.

Proste zarządzanie cyklem życia

Blancco Management Console charakteryzuje się niezwykle przyjaznym interfejsem, który upraszcza procesy zarządzania cyklem życia nośnika. Ponadto rozwiązanie to można łatwo zintegrować z istniejącą bazą danych zawierającą informacje na temat posiadanych zasobów. Ofertuje też możliwość archiwizowania szczegółowych raportów i statystyk na temat usuniętych danych do celów sprawozdawczo-kontrolnych.