Dostępne licencje

 

Ontrack® PowerControls™ dla SharePoint 0.5 TB

2000 PLN - Licencja trzydziestodniowa
Kup Teraz

Ontrack® PowerControls™ dla SharePoint 0.5 TB

6016 PLN + 1203.2 PLN* - Licencja bezterminowa
Kup Teraz

Ontrack® PowerControls™ dla SharePoint 1.0 TB

4000 PLN - Licencja trzydziestodniowa
Kup Teraz

Ontrack PowerControls dla SharePoint 1.0 TB

9780 PLN + 1956 PLN* - Licencja bezterminowa
Kup Teraz

*12 miesięczna usługa wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania jest nierozłączną częścią tej licencji i zostanie automatycznie dodana do koszyka.

Możliwości

 

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie według różnych kryteriów, w tym słów kluczowych, tematu, daty, określonych użytkowników oraz danych pliku i załącznika.

Przywracanie zawartości

Przywracanie zawartości takiej jak dokumenty, listy, biblioteki i foldery lub całe witryny.

Gromadzenie dokumentów

Gromadzenie dokumentów stworzonych przez konkretną osobę w określonym przedziale czasowym w celu spełnienia wymogów prawnych.

Witryny konsolidacji

Znalezienie i uzyskanie poszczególnych produktów lub witryn oraz ich eksport do nowych lub zastępczych witryn.

Rozszerzone funkcje

Licencjonowani agenci Ontrack PowerControls

Należą do nich agenci, którzy umożliwiają wyszukiwanie w wielu bazach danych, jak również wyszukiwanie w obrębie zawartości dokumentów i załączników.

  • Agent SharePoint Native Backups
  • Agent Advanced Searching for SharePoint
  • Agent do użytku z Microsoft Office SharePoint Server

 

Przywracanie danych z RBS

Organizacje wykorzystujące rozwiązania Remote BLOB Store (RBS) do eksternalizacji danych BLOB mogą rozszerzyć szczegółową funkcję wyszukiwania i przywracania o następujących agentów:

  • Agent Metalogix StoragePoint
  • Agent StorSimple Database Optimizer

Domyślnie agenci są wyłączeni i wymagają włączenia nowego pliku licencyjnego.