Potwierdź bezpieczeństwo usunięcia danych z uszkodzonych lub wycofanych nośników.

Weryfikacja skasowania danych jest ważnym elementem ochrony danych. Dzięki niej możemy potwierdzić skuteczność metod kasowania i upewnić się czy pozbyliśmy się wszelkich śladów danych.

Po co weryfikować skuteczność kasowania?

Kradzież poufnych danych

W wyniku kradzieży bądź przypadkowego ujawnienia informacji o swoich klientach firma może ponieść odpowiedzialność prawną, a także finansową. Każda informacja poufna, której nie skasowano w trwały sposób, może wpaść w niepowołane ręce

Kontrola dostępu do wewnętrznych danych firmy

Przed przekazaniem nowemu pracownikowi używanego sprzętu komputerowego (także używanego w ramach tego samego przedsiębiorstwa), należy przeprowadzić procedurę kasowanie danych. Dzięki temu, osoba której powierzono sprzęt będzie miała dostęp wyłącznie do tych danych, do których ma prawo wglądu.

Ochrona danych osobowych

Jednym z obowiązków organizacji jest zachowanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich przechowywania. Programy do kasowania danych i urządzenia do kasowania danych to narzędzia, które pomagają firmom zachować pełną zgodność z przepisami.

Proces weryfikacji skasowania danych

Przygotowanie urządzenia – nośnik (HDD, SSD,) jest przygotowywany pod kątem doboru metody kasowania danych. Usługę kasowania może przeprowadzić firma Ontrack lub jej klient.

Kasowanie danych – na nośniku/urządzeniu przeprowadza się kasowanie danych zgodnie z określoną przez klienta procedurą kasowania. Usługę kasowania może przeprowadzić firma Ontrack lub jej klient.

Dogłębna analiza – firma Ontrack dokonuje dogłębnej analizy nośnika w celu znalezienia jakichkolwiek pozostałości po danych. Analiza obejmuje wyszukiwanie danych użytkownika, uszkodzonych/wadliwych sektorów, wolnych obszarów itp.

Udokumentowanie procesu – firma przygotowuje szczegółowy raport końcowy i doręcza go klientowi. Raport zawiera szczegóły dotyczące przeprowadzonej procedury kasowania danych, analizę nośnika i wyniki weryfikacji.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do kasowania danych oferowanych przez Ontrack!

Zadzwoń 32 77 999 47