Usługa audytu i indeksowania zawartości archiwów

Taśmowe archiwa danych bardzo często zawierają słabo oznaczone lub nawet zupełnie nieoznaczone taśmy, dlatego niezwykle ważne jest zidentyfikowanie ich zawartości przed podjęciem ewentualnej decyzji o ich utylizacji.

Ontrack pozwoli ograniczyć ryzyko zniszczenia ważnych danych poprzez usługę audytu i indeksowania zawartości archiwów, co równocześnie zmniejsza koszty związane z koniecznością ich utrzymywania.

Proces audytu archiwów taśmowych

Proces audytu archiwów tasmowych może być dostosowany do potrzeb Twojej firmy, jednak każdorazowo zawiera następujące elementy:

  • Przejrzenie archiwów i kopi zapasowych, wykorzystywanych przez klienta. Zwykle część z nich jest nadal w użyciu, część nie.
  • Czy wszystkie nośniki mogą zostać uruchomione z użyciem aktualnej infrastruktury IT? Nie wszystkie firmy nadal posiadają urządzenia, które są w stanie odczytać, przywrócić olbo dokonać migracji danych z taśm wyprodukowanych przed 2000 rokiem. Dlatego niezwykle ważna jest wiedza na temat wykorzystywanej obecnie technologii i tego, czy pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności i sprzęt, żeby uzyskać dostęp do zarchiwizowanych danych.
  • Czy archiwa zawierają niepotrzebne dane? Nie tylko zapewnienie stałego dostępu do ważnych danych powinno być celem skutecznej strategii bezpieczeństwa IT – równie istotna jest procedura bezpiecznego usuwania danych (end-of-life data), a także utylizowania wycofywanych nośników, żeby upewnić się, że przechowywane na nich dane nie dostaną się w niepowołane ręce.
  • Czy nośniki są sprawne technicznie? Istotne jest okresowe sprawdzanie stanu nośników, żeby uniknąć sytuacji, w której odkrywamy ich uszkodzenie w momencie, kiedy musimy przywrócić z nich dane.

Ontrack przeprowadzi okresowe sprawdzanie stanu archiwów taśmowych (Health-check), a także odzyska dane w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.

Katalogowanie zawartości Twoich nośników

Usługa indeksowania i katologowania zawiera:

  • Kompleksowy elektroniczny katalog wszystkich danych przechowywanych na każdej taśmie w archiwum.
  • Raport integralności danych: dane tekstowe, metadane czy dane nieustrukturyzowane z platformy Exchange, Lotus Notes i wielu innych.
  • Wsparcie wszystkich stamdardowych taśm i formatów, takich jak LTO, czy DLT.
  • Raport stanu taśm dotyczący poziomu degradacji nośnika i danych, ze względu na wiek, datę przydatności do użycia i zanieczyszczenia.
  • Raport dotyczący niespójności danych.