Konsolidacja starych katalogów backupowych

Ontrack DataAdvisor łączy stare katalogi, zapisane w różnych systemach i na różnych nośnikach, umożliwiając Ci dostęp do nich w jednym miejscu.

  • Katalogi są tworzone przez Ontracka lub dostarczane do nas, a następnie wprowadzone do Ontrack DataAdvisor.
  • Poprzez bezpieczną aplikację online, możesz przejrzeć całą zawarość taśm. Możesz wyszukiwać konkretne dane w celu ich przywrócenia, migracji lub skasowania.
  • Raportem katalogów możesz w prosty sposób sterować oraz go przeszukiwać.

Redukcja kosztów, czasu i ryzyka

 

Dzięki Ontrack DataAdvisor wiesz, które dane są ważne i muszą być zachowane np. ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej, czy obowiązujące regulacje. Możesz stopniowo wycofywać stare taśmy oraz systemy na których są przechowywane, aby zmniejszyć ryzyko związane z ich niewłaściwym przechowywaniem bądź niszczeniem.

 

W razie jakiejkolwiek kontroli masz szybki dostęp do konkretnych danych.

Cała wiedza zgromadzona na starych taśmach

Z Ontrack DataAdvisor dowiesz się nie tylko, jakie dane kryją Twoje taśmy, ale także gdzie się znajdują. Dzięki temu podejmujesz świadomą decyzję co do ich przywrócenia, bądź migracji.

Ontrack oferuje szereg usług aby pomóc Ci w zarządzaniu starymi taśmami

Możesz skorzystać z następujących usług:

  • Przywracanie i migracja złożonych poszczególnych elementów taśm.
  • Niszczenia danych potwierdzonego certyfikatem kasowania danych.
  • Wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem informacji.