Kwestie, które należy rozważyć podczas zmiany dostawcy usług w chmurze

poniedziałek, 20 marca 2017 przez Michael Nuncic

Chmura obliczeniowa to już nie tylko technologiczny trend. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Forrester, wartość światowego rynku usług chmurowych wzrośnie ze 146 miliardów dolarów w obecnym roku do 236 miliardów dolarów w roku 2020. Wykorzystanie chmury przez przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma zaletami. Kiedy dane i aplikacje są przenoszone do chmury, zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy i oprogramowanie maleje, podobnie jak koszty energii, zatrudnienia i licencji. Wielu dostawców usług chmurowych oferuje następujące rozwiązania: infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service – IaaS), platforma jako usługa (Platform as a Service – PaaS) i oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS).

Rodzaje chmury

Mamy do wyboru trzy warianty chmury: publiczną, prywatną oraz rozwiązanie hybrydowe:

  • Chmura publiczna jest usługą oferowaną przez zewnętrznego dostawcę, co sprawia, że jest ona dostępna dla każdego użytkownika z dostępem do Internetu. Oznacza to, że dane w chmurze publicznej znajdują się poza organizacją.
  • Chmura prywatna, czyli przeciwieństwo chmury publicznej, to tzw. chmura wewnętrzna/firmowa. Usługi w niej udostępnione są jedynie ograniczonej liczbie użytkowników, a wszystkie zasoby, chronione przez zaporę sieciową. To rozwiązanie, które zapewnia użytkownikom czerpanie korzyści z usług cloudowych, a więc możliwość korzystania z zasobów i aplikacji, które nie muszą być instalowane lub przechowywane na każdym urządzeniu, przy równoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa danych.
  • Kompromis stanowi wdrożenie infrastruktury mieszanej, dzięki której część zasobów (krytycznych z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa danych) administrowana jest za pomocą wewnętrznej, zabezpieczonej infrastruktury, a część zewnętrznie, poprzez usługi dostarczane przez dostawców rozwiązań opartych o chmurę publiczną. Implementacja hybrydowego rozwiązania musi być przeprowadzona w oparciu o założenie, że tylko najbardziej kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy procesy powinny być administrowane przez droższą i mniej elastyczną infrastrukturę wewnętrzną, natomiast pozostałe działania należy przenieść do chmury publicznej.

Technologie stosowane przez dostawców usług

Inną kwestią, której muszą być świadomi zarówno użytkownicy prywatni, jak i przedsiębiorstwa jest to, że dostawcy usług w chmurze stosują różną technologię. Nawet dzisiaj niemal każdy usługodawca wykorzystuje własną technologię, oferując swoim klientom przechowywanie danych i dostęp do Internetu. Amazon Web Services (platforma obsługująca usługi w chmurze od Amazona) bazuje na przykład na kilku technologiach, które łączy w swoich usługach. EC2 – Amazons Elastic Cloud Compute – tzw. Elastic Cloud umożliwia uruchamianie aplikacji w chmurze na platformach Linux i Windows. Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) to własna usługa hostingu plików. Firma nie publikuje żadnych szczegółów dotyczących konstrukcji tych struktur, jednak jest oczywiste, że zarządza danymi, wykorzystując infrastrukturę Object Storage (rozwiązania pozwalające na wysokie możliwości magazynowania).

Innym dużym graczem na rynku usług chmurowych jest Microsoft Azure. Zapewnia środowisko uruchomieniowe dla aplikacji opartych na systemie operacyjnym bazującym na Windows Server i technologii .NET. Sprawia to trudności w uruchamianiu aplikacji, które nie opierają się na systemie Windows. To z kolei prowadzi nas do...

Vendor lock-in, czyli uzależnienie od dostawcy lub technologii

Istnieje pewien czynnik, który należy bardzo poważnie rozważyć, zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego dostawcy i zanim dokonamy migracji danych, usług lub aplikacji do chmury. Problem ten nazywa się z angielskiego „vendor lock-in”, czyli uzależnienie od konkretnego dostawcy lub technologii.

Vendor lock-in oznacza, że klient usług chmurowych jest wręcz uzależniony od swojego dotychczasowego dostawcy z powodu ogromnych wyzwań i utrudnień, które wiążą się z planowaną migracją danych, usług bądź aplikacji do nowego dostawcy. To „wyzwanie” jest spowodowane faktem, iż – jak zostało wcześniej wspomniane – usługodawcy korzystają z różnych platform i technologii.

Jeśli używasz chmury jedynie jako miejsca do wtórnego przechowywania kopii zapasowych, powinieneś jedynie zmienić ich miejsce docelowe, przenosząc je do nowej przestrzeni. Jeżeli backup i dane przechowujesz tylko w chmurze (dawnego dostawcy) – co nie jest dobrym pomysłem – możesz skorzystać z kilku narzędzi do migracji danych. Uwaga! Większość z tych narzędzi jest użytecznych tylko wtedy, gdy nie przenosisz dużej ilości danych. W przeciwnym razie przesyłanie plików może zająć naprawdę sporo czasu...

Migracja aplikacji

Migracja danych podczas zmiany dostawcy usług w chmurze z technicznego punktu widzenia może nie być problemem. Jednak gdy ilość danych jest ogromna, może być to kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Prawdziwym wyzwaniem jest tak naprawdę migracja aplikacji z jednej usługi w chmurze do drugiej.

W wielu przypadkach technologie stosowane przez dostawców usług chmurowych różnią się między sobą. Z tego powodu bezproblemowe przeniesienie aplikacji dostosowanej do pracy na jednej platformie chmurowej do innej jest prawie niemożliwe. W większości przypadków aplikacje te muszą być ponownie zaprogramowane i dostosowane do nowej platformy, by mogły sprawnie działać i sprostać technologii wykorzystywanej przez nowego dostawcę. Firmy zmuszone są zatem inwestować sporo pieniędzy w rozwój aplikacji, gdy zamierzają ponownie wykorzystywać je na nowej platformie.

Przedsiębiorstwa powinny być świadome tego, że być może będą musiały zmierzyć się kiedyś ze zmianą dostawcy usług w chmurze z różnych powodów. Może to być na przykład niezadowolenie, wysokie koszty, bankructwo usługodawcy, słaba wydajność platformy czy zmiana strategii firmy. Zamieszczenie danych i aplikacji w chmurze jest przeważnie łatwym zadaniem. Jednak przeniesienie aplikacji do nowej platformy chmurowej jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Load more comments
Thank you for the comment! Your comment must be approved first


Nowy kod