Copyright© KLDiscovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym wszelkie zamieszczonej na niej obrazy czy grafiki podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).

Nazwy KLDiscovery, Ontrack i inne nazwy marki używane na tej stronie internetowej są znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz Kroll Ontrack, LLC lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy przedsiębiorstw KLDiscovery.

KrolLDiscovery i logo KrolLDiscovery są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Kroll, LLC lub podmiotów zależnych Kroll, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i są używane na podstawie licencji przez podmioty wchodzące w skład grupy przedsiębiorstw KLDiscovery.

KLDiscovery to grupa przedsiębiorstw specjalizujących się w elektronicznym odkrywaniu i odzyskiwaniu danych. Grupa ta działa za pośrednictwem następujących spółek: (i) LDiscovery, LLC (ii) Kroll Ontrack, LLC oraz (iii) LD International Holdings Limited wraz z ich odpowiednimi filiami na całym świecie.