Copyright© KLDiscovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym wszelkie zamieszczonej na niej obrazy czy grafiki podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).

Nazwy KLDiscovery, Ontrack i inne nazwy marki używane na tej stronie internetowej są znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz Kroll Ontrack, LLC lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy przedsiębiorstw KLDiscovery.

KrolLDiscovery i logo KrolLDiscovery są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Kroll, LLC lub podmiotów zależnych Kroll, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i są używane na podstawie licencji przez podmioty wchodzące w skład grupy przedsiębiorstw KLDiscovery.

KLDiscovery to grupa przedsiębiorstw specjalizujących się w elektronicznym odkrywaniu i odzyskiwaniu danych. Grupa ta działa za pośrednictwem następujących spółek: (i) LDiscovery, LLC (ii) Kroll Ontrack, LLC oraz (iii) LD International Holdings Limited wraz z ich odpowiednimi filiami na całym świecie.


LD International Holdings Limited i spółki zależne
Ujawnienie informacji dokonane zgodnie z ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r.

Niniejsze ujawnienie informacji jest dokonywane zgodnie z ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r. i obejmuje LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited i KLDiscovery Limited, wszystkie spółki zarejestrowane w Anglii i Walii ("Grupa KLDiscovery") za rok obrotowy do 31 grudnia 2021 r.

Grupa KLDiscovery działa globalnie jako dostawca rozwiązań eDiscovery wraz z produktami i usługami odzyskiwania danych.  Grupa KLDiscovery nie uważa, aby eDiscovery lub odzyskiwanie danych należały do kategorii wysokiego ryzyka występowania niewolnictwa i handlu ludźmi, ponieważ są to rozwiązania techniczne wykorzystujące zastrzeżone technologie Grupy KLDiscovery lub licencjonowane od ograniczonej grupy twórców takich technologii.  Oznacza to, że Grupa KLDiscovery nie może zrobić zbyt wiele w zakresie audytu swoich łańcuchów dostaw. Grupa KLDiscovery pozostaje jednak czujna we wszystkich obszarach swojej działalności i będzie monitorować wszelkie podejrzane działania, które mogłyby prowadzić do jakichkolwiek podejrzeń, że nasi dostawcy są zaangażowani w niewolnictwo lub handel ludźmi. 

Niezależnie od powyższego Grupa KDiscovery zapewnia, że zobowiązuje się do:

  • zapewnienia wdrożenia prawidłowych procedur zatrudnienia, tak aby pracownicy mieli zapewnione bezpieczne środowisko pracy;
  • przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia w Wielkiej Brytanii; oraz
  • zapewnienia procedury powiadamiania dla pracowników, którzy uważają, że ich dobrostan lub dobrostan Grupy KDiscovery jest zagrożony.

Niniejsze ujawnienie informacji zostało zatwierdzone na posiedzeniach Rady Dyrektorów LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited oraz KLDiscovery Limited, które odbyły się w dniu 30 marca 2022 r.