Uproszczone wyszukiwanie
i odzyskiwanie poczty elektronicznej.

Ontrack® PowerControls™ współpracuje
z istniejącą architekturą i procedurami tworzenia kopii zapasowych serwera Exchange i eliminuje konieczność tworzenia kopii zapasowych typu brick-level.

 • Szczegółowe wyszukiwanie, gromadzenie i eksport danych w skrupulatny z punktu widzenia eDiscovery i informatyki śledczej sposób, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Przywracanie elementów bezpośrednio na serwer Exchange, skrzynkę pocztową Office 365 lub bezpośrednio do pliku PST z kopii zapasowych.
 • Eksport wielu skrzynek, tworzenie listy wszystkich dostępnych skrzynek i rozdzielanie dużych plików PST od danych źródłowych podczas eksportu.
 • Uproszczenie zadań zarządzania pocztą elektroniczną, takich jak migracja serwera Exchange, tworzenie skrzynki lub archiwizacja skrzynki Office 365.

Dostępne licencje

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange 100 Mailboxes

1600 PLN - Licencja trzydziestodniowa
Kup Teraz

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange 100 Mailboxes

3880 PLN + 776 PLN* - Licencja bezterminowa
Kup Teraz

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange 300 Mailboxes

3300 PLN - Licencja trzydziestodniowa
Kup Teraz

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange 300 Mailboxes

8385 PLN + 1677 PLN* - Licencja bezterminowa
Kup Teraz

* 12 miesięczna usługa wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania jest nierozłączną częścią tej licencji i zostanie automatycznie dodana do koszyka.

Możliwości

 

Poszukiwanie

Wyszukiwanie skrzynek pocztowych, folderów, wiadomości, załączników, pozycji kalendarza, notatek i zadań z wykorzystaniem różnych kryteriów, w tym tematu, daty, określonych użytkowników i słów kluczowych.

Kopia

Wiadomości wysyłane są z powrotem na serwer w ciągu kilku sekund.

Eksport

Utwórz listę wszystkich dostępnych skrzynek i rozdzielaj duże pliki PST od danych źródłowych podczas eksportu.

Odzyskiwanie

• Odzyskiwanie wiadomości określonych użytkowników, odzyskiwanie Exchange EDB, odzyskiwanie danych z Microsoft Outlook lub Microsoft Office.

Zbieranie danych

Zbieranie danych ze środowiska Exchange.

Przywracanie

Przywracanie pojedynczych wiadomości, skrzynek, załączników i wielu innych.

Rozszerzone funkcje

PowerPack dla Kreatora ExtractWizard

Dodanie możliwości przywracania danych z kopii zapasowych taśm lub dysków do dowolnej alternatywnej lokalizacji (maszyny, woluminu lub folderu). PowerPack dla ExtractWizard znacznie skraca czas potrzebny na przywrócenie i odzyskanie danych. Ontrack PowerControls jest dystrybuowany z następującymi agentami ExtractWizard:

 • Agent dla Windows NT Backup
 • Agent dla Symantec Backup Exec
 • Agent dla EMC NetWorker
 • Agent dla CA ARCserve Backup
 • Agent dla Symantec NetBackup
 • Agent dla IBM Tivoli Storage Manager
 • Agent dla HP Data Protector
 • Agent for CommVault Simpana
 • Agent for UltraBac

 

PowerPack dla Exchange

Oprócz PowerPack dla ExtractWizard, masz również możliwość zakupu PowerPack dla Exchange. W zestawie znajdują się agenci:

 • Agent dla Advanced Searching
 • Agent dla PST as a Source
 • Agent dla Content Analysis
 • Agent dla Administrative Services