Legal Notices

Written By: Ontrack

Date Published: 29.nov.2023 08:37:24

Legal Notices

Copyright and Trademark Notice

Copyright© 2023 KLDiscovery. All Rights Reserved.

The information contained in this website including any images published is subject to copyright and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of KLDiscovery Ontrack, LLC.

Ontrack™, Ontrack Data Recovery™, Ontrack EasyRecovery™, Ontrack Email365™, Ontrack PowerControls™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC Or other members of the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specializing in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, trades on the OTC QX Market in the United States.

Statement on Modern Slavery Act 2015

LD International Holdings Limited e società controllate
Divulgazione resa ai sensi del Modern Slavery Act 2015

Denne redegjørelsen er gitt i henhold til Modern Slavery Act 2015 og omfatter LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited og KLDiscovery Limited, alle selskaper registrert i England og Wales ("KLDiscovery Group") for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022.

KLDiscovery Group opererer globalt som en leverandør av eDiscovery-løsninger sammen med datagjenopprettingsprodukter og -tjenester. KLDiscovery Group anser ikke at eDiscovery eller datagjenoppretting er i en høyrisikokategori for slaveri og menneskehandel, da de er tekniske løsninger som bruker proprietær teknologi fra KLDiscovery Group eller er lisensiert fra et begrenset sett med utviklere av slik teknologi. På dette grunnlaget er det svært lite KLDiscovery Group kan gjøre for å revidere sine forsyningskjeder. KLDiscovery Group er imidlertid på vakt på alle områder av sin virksomhet og vil overvåke for enhver mistenkelig aktivitet som kan føre til mistanke om at våre leverandører er involvert i slaveri eller menneskehandel.

Til tross for det ovennevnte sørger KLDiscovery Group for følgende:

  • Sikrer at korrekte ansettelsesprosedyrer er implementert, slik at ansatte har et trygt miljø å jobbe i;
  • Overholder all arbeidslovgivning og regulering i Storbritannia; og
  • Har en varslingsprosedyre for ansatte som mener at deres eget ve og vel, eller den til KLDiscovery Group, er kompromittert..

Denne redegjørelsen ble godkjent på styremøter til styret i LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited og KLDiscovery Limited gjennomført 31. mars 2023.