Verifikasjon av sletteprosessen

Sletter du data på en sikker måte?

Ibas har verktøy og ekspertise til å gjennomføre en analyse av ethvert lagringsmedium for å avgjøre om data er fullstendig slettet.

Ibas tilbyr en verifikasjon av sletteprosessen til store selskap, lagringsleverandører, teknologiprodusenter og andre. Vår tjeneste resulterer i en rapport som verifiserer at data er slettet slik at man kan være trygg på at datasikkerheten er ivaretatt.

Er det viktig å verifisere?

Flere selskap har satt søkelyset på hvordan datasikkerhet praktiseres som følge av flere historier om datalekkasjer og lagringsmedier på avveie de siste årene.

Sletteverifikasjon er et avgjørende punkt i ethvert datasikkerhetsopplegg. Det er den eneste måten man kan forsikre seg om at data er fullstendig fjernet i forbindelse med gjenbruk eller avhending av lagringsmedier.

Hvorfor er det nødvendig med fullstendig fjerning?

Tyveri av sensitive data

Dersom man lar sensitiv informasjon være igjen på lagringsenheter som er skadet eller skal avhendes, vil organisasjonen stå i fare for å bli utsatt for tyveri eller utilsiktet eksponering, noe som kan få juridiske konsekvenser.

Dårlig kontroll av intern tilgang til data

Bruk av sletteverifikasjon på en ansatts datamaskin etter at vedkommende har sluttet i selskapet– og før maskinen overlates til en annen ansatt – bidrar til å begrense tilgangen til sensitiv informasjon.

Brudd på regler og forskrifter

Regler knyttet til personvern og arkivering pålegger en organisasjon å sørge for både sletting og arkivering av ulike data. For å operere i tråd med regelverket må godkjente prosedyrer etableres. Slettesoftware eller degaussing vil bidra til at selskapet kan oppfylle disse kravene på en bedre måte.

Vår prosess

1.

Klargjøring av media

Lagringsmediet (HDD, SSD, etc) blir klargjort ved at det skrives kjente, spesifikke datamønster i forkant av sletteprosessen. Dette kan utføres enten av Ibas eller av kunden selv.

2.

Saneringsprosessen

Mediet blir så sanert ved hjelp av kundens egen saneringsprosess. Dette kan utføres enten av Ibas eller av kunden selv.

3.

Gjennomføring av grundig analyse

Lagringsmediet blir så grundig gjennomsøkt og analysert på jakt etter rester av data. Dette inkluderer analyse av brukerdata, ødelagte blokker, områder for tilleggslagring etc.

4.

Generering av detaljert rapport

En sluttrapport blir overlevert til kunden med detaljer om hvordan largjøring, sletting og analyse ble gjennomført samt resultatet av analysen.

Be om gratis rådgiving i dag

Vårt dataslettingsteam vil gi deg ekspertråd og lage en skreddersydd løsning for å møte dine behov – både kostnad og sikkerhetsmessig.

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)