Tjenester

eDiscovery

KLDiscovery.com er porten til KLDiscovery sine tjenester og teknologi innenfor elektronisk bevisoppdagelse.

Der finner du innovative løsninger som hjelper organisasjoner med å møte de komplekse databehovene knyttet til tvisteløsning, undersøkelser og overholdelse av regelverk.

eDiscovery Tjenester

Collection services
Collection services

Global ekspertise på innsamling og bevaring av data, uansett hvor du trenger det.

Advanced review services
Advanced review services

Dra nytte av lisensierte advokater for dokumentgjennomgang i våre sikre anlegg.

Client services
Client services

En unik tilnærming til saksbehandling ledet av erfarne eDiscovery-profesjonelle.

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)