Virtuelt Miljø | Datasletting | Datatap |Ibas Ontrack Blogg

Written By: Ontrack

Date Published: oktober 09, 2022

Virtuelt Miljø | Datasletting | Datatap |Ibas Ontrack Blogg

Virtualisering er et buzzord som svever rundt i mange møterom når IT-strategien diskuteres. Teknologien modnes og fordelene er lavere hardware kostnader, lavere energibruk og mindre administrasjon i operasjonssystemener og i applikasjonene som kjøres.

Forbedringer i hypervisor, programvarelaget som ligger oppå den fysiske serveren, og som gjør at man kan kjøre mange operativsystemer så å si ved siden av hverandre, har ikke fjernet utfordringene med datahavarier.

I 2008 introduserte vi for første gang gjenopprettingsløsninger for de to mest vanlige virtuelle plattformene, VMware and Microsoft Hyper-V. Siden den gangen har vi sett mange kunder som trenger hjelp med kritiske datatap.

5 vanlige feil i VMware and Hyper-V

Våre erfaringstall samlet inn fra alle våre laboratorier verden over, viser at brukerne begår samme feil i dag som for nesten 10 år siden.

  • Slettede virtuelle maskiner (40%)
  • Hardwarefeil (30 %)
  • Migrasjonsfeil (10%)
  • Snapshotfeil (10%)
  • Andre ting (10%)

Formattering og reinstallasjon er den eneste feilen som har minsket over årene. I 2010 representerte dette 10 %, nå er den redusert til bare noen få prosenter.

Det er positivt for teknologien at den selv ikke er noen stor årsak til at datahavarier oppstår. Både hardware og softwareproduktene i systemene er mer stabil og tillitsfulle i dag.

Av alle mulige feil representerte “korrupt VMFS Metadata” 13 % og “korrupt virtuell disk” 1 % i 2010. I dag utgjør slike feil tilsammen bare noen få prosenter.

Brukerne blir ikke bedre

Vi ser fortsatt at menneskelige feil blir dyrt for mange virksomheter. Slettede virtuelle maskiner, feil ved migrering og feiladministrering av snapshots er alle typiske eksempler.

Med forbedrede brukerinterface og enklere administrering, kan du slette eller migrere tusenvis av virtuelle maskiner eller disker med få klikk. Som oftest skyldes feilen at brukeren er for rask eller at man ikke forstår hva man gjør. Og når ting først går galt, tar man nye raske og feil beslutninger med selv å forsøke å gjenskape data.

Hvordan kan Ibas hjelpe deg å gjenopprette data?

Siden 2008 har vi oppdatert våre spesialverktøy for VMware ESX, og VMware Virtual SAN (VSAN) og for Microsofts Hyper-V, Virtual Server og Virtual PC.

Vi har eksempelvis en unik verktøykasse for Hyper-V der vi nærmest kan garantere at vi klarer å redde data i alle typiske tilfeller.

Men selv om vi har uslåelige verktøy for virtuelle plattformer, er alle jobber forskjellig. Avgjørende er som oftest hodet på folk, eksperter som kontinuerlig har bygd kompetanse og kunnskap gjennom alle disse brukerfeilene.

Hvordan rekonstrueres slettede virtuelle maskiner?

Det første som skjer er at ingeniørene jakter på originalpekerne til de savnede virtuelle diskene. Lykkes dette, gjenoppbygges pekerne og data kan ekstraktas.  Hvis data er korrupt eller når det mangler noen datablokker, kan vi ekstrakte data på innsiden av den virtuelle disken.

Hvis pekerne mangler, vil vi skanne alle data på jakt etter datablokker som utgjør den savnede virtuelle disken. Deretter pusles alle disse blokkene virtuelt sammen og data kan ekstraktes.

Hvordan rekonstrueres virtuelle data ved hardwarefeil?

Alle slike jobber starter med at man speilkopierer alle individuelle diskene i systemet. Hvis det er skader på noen av diskene vil disse bli erstattet og ved hjelp av verktøy gjenopprettes RAID-et eller lagringssystemet virtuelt. Når lagringen er ferdig gjenoppbygget, er neste fase å rekonstruere tapte data.

Hvordan rekonstrueres virtuelle data ved migrasjonsfeil?

I slike tilfeller er hovedutfordringen først å forstå den interne virtuelle «disk source» strukturen for så å gjenoppbygge den original virtuelle maskinen.

Hvordan rekonstrueres virtuelle data ved feil i snapshotadministrering?

I tilfeller der snapshot mangler eller er slettet, vil ingeniørene forsøke å finne og gjenoppbygge virtuelt de originale pekerne til originalfilene. Hvis ikke dette lykkes, vil man rekonstruere rådatablokkene som utgjør snapshotet og virtuelt gjenoppbygge dem. Hvis et snapshot er korrupt, har vi spesialverktøy for å «merge masterfilen» med det korrupte snapshotet. Deretter vil man virtuelt reparere evt. skader i filsystemet på «guest level» for så å ekstrakte data på innsiden av den virtuelle disken og/eller snapshotet for å få tilgang til originalfilene i evt. begge tilfeller.

Ikke prøv dette selv

Vi vil tro at denne bloggen vil virke preventivt for mange. Virtuelle plattformer er ikke til å leke med, du skal ha en kombinasjon av disk og datalagringskunnskap, gode verktøy og et smart hode for å lykkes.

Du skal heller aldri bruke gjør-det-selv programvare. Som oftest vil de manglende data fortsatt befinne seg på systemet, men du risikerer at disse overskrives for godt ved bruk av gratis programvare.

Det beste rådet er å stenge systemet kontrollert ned, deretter ringer du etter hjelp.  Da vil du unngå at systemet lever sitt eget liv og overskriver data. Vårt kundesenter gir deg råd for riktig førstehjelp, gode råd som eventuelt kan hjelpe deg tilbake i drift med alle kritiske data intakt.

Picture copyright: Windorias  / pixelio.de

 

Abonner på Nyhetsbrev

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)