Kryptering

Written By: Ontrack

Date Published: oktober 09, 2022

Kryptering

Når man snakker om datasikkerhet kommer man aldri utenom kryptering. Kanskje den beste sikkerheten man kan ha for å hindre uautorisert bruk av data. Det være seg bedriftsrelaterte eller private data.

Men selve implementeringen av krypteringen er avgjørende. Gjort riktig vil kryptering sørge for at kun brukere med riktig nøkkel kan få tilgang til data, gjort feil kan du selv miste tilgang.

Fakta om kryptering

I gamle spionfilmer og krigsfilmer benyttet man enkle koder for å skjule viktige meldinger. Kryptering av data følger samme prinsipp, tekst gjøres om fra lesbart til kryptert format som kun kan leses av de som har riktig krypteringsnøkkel.

Antallet bit forteller oss hvor mange forvrengingssykluser data gjennomgår før de er kryptert.

  • 128 bit nøkkel = 10 sykluser
  • 192 bit nøkkel = 12 sykluser
  • 256 bit nøkkel = 14 sykluser

Da blir det bit-valget i nøkkelen, i tillegg til krypteringsalgoritmen, som avgjør hvordan og hvor sikkert data er kryptert. Men vær klar over at en høyere bit vil stjele mer ressurser fra ditt maskinsystem, dekryptering krever tid og reduserer ofte maskinhastigheten.

Krypteringsmetoder

Det finnes to krypteringsmetoder, hardware- og softwarekryptering.

Hardwarekryptering er produsentbasert programvare installert i harddiskens firmware. Selv om dette er like sikkert som kryptering av selve data skal man være klare over at harddisken er låst hvis du mister koden.

SSD-råd: Kjøper du en SSD må du sørge for at den automatiske krypteringsfunksjonen ikke er på.

Softwarekryptering er kryptering ved hjelp av kjøpt software installert på harddisken. Normalt="" har du mer kontroll da du selv kan velge antall bit du ønsker å benytte. Noen programmer gir deg også mulighet til å lagre en recoveryfil på en annen harddisk hvis du skulle miste krypteringsnøkkelen.

Mistet krypteringsnøkkel

Vi får ofte forespørsler om å redde data fra krypterte harddisker der nøkkelen er mistet. Beklageligvis trenger vi også nøkkelen for å dekryptere. I slike saker kan vi redde data fra harddisken, men de forblir krypterte. Sikkert frustrerende for de som opplever noe sånt, men trygt for de som har etablert profesjonelle krypteringsrutiner. Ikke en gang de fremste recoveryekspertene i verden kan trylle krypterte data frem igjen.

 

Abonner på Nyhetsbrev

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)