Informasjon/spørsmål til kunde som registeres i formularet under:

  • Ta imot hendvendelsen og spør etter navn, telefon nummer, media type, epost adresse slik at Ibas Ontrack kan ta kontakt for videre dialog.
  • Noter ned hva det gjelder i feltet «additional Details or comments»
  • Om kunde er en bedrift skriv inn bedriftens navn i feltet «Company name». Om det er en privat kunde la da bare dette feltet stå åpent
  • Om det er en bedriftskunde spør om det er bedrifts kritiske data og bør håndteres som en haste sak. Om det er en haste sak noter "URGENT" i kommentarfeltet og send i tillegg en mail til  nor.recovery@ontrack.com
  • Om kunde ikke ønsker å oppgi sin mail adresse legg inn notgiven@ontrack.com

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)