Emergency tape restore, tape recovery en tape extraction

Ontrack begrijpt de moderne IT-afdelingen, die de hele dag druk in de weer zijn met onderhouden, beheren en upgraden van diverse systemen. Het restoren van back-ups met een uitdagende deadline is niet de favoriete sport van IT.

Ontrack heeft producten en diensten voor een snelle tape restore en tape recovery, zoals bijvoorbeeld voor het Microsoft Exchange items, vaak sneller dan bedrijven zelf kunnen doen.

Emergency tape restore, tape recovery en tape extraction stapel tapes

Tape Restore exchange backup

PowerControls exchange backup Extract Wizard is een krachtige tool waarmee u gegevens van exchange backups van tape kunt herstellen naar een andere locatie. De Extract Wizard restored EDB, STM en LOG bestanden van tapes en herstelt ze naar iedere andere locatie, waarbij een Recovery Server overbodig is. Doordat geen verbinding met de Exchange Server nodig is (die soms al uitgefaseerd of defect is), bespaart de Extract Wizard veel tijd bij herstel en recovery.

Met Ontrack PowerControls kunt u vervolgens alle mailboxen doorzoeken in Exchange server backups, unmounted Exchange databases (EDB bestand) en informatie-opslagbestanden (STM information stores). Onze technologie selecteert alleen de items die matchen met de exacte zoekparameters. Deze mailbox items kunnen vervolgens worden hersteld naar een live Exchange-omgeving of naar een nieuw of bestaand PST-bestand. Items die kunnen worden hersteld zijn onder meer:

 • Complete mail accounts, mappen of afzonderlijke berichten.
 • Bijlagen, contacten, agenda-items.
 • Gemeenschappelijke mappen en databases.

Simpele Single mailbox recovery: een single mailbox, meerdere mailboxen of mail items haalt u binnen enkele minuten terug, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.

Ondersteunde back-up formaten >>

Tape Recovery

Data terughalen van backup tape? Of het nu gaat om een door defecte software beschadigde back-up, gedeeltelijk overschreven of  beschadigde tapes, Ontrack herstelt de data.

Tape recovery
Backup tape services tape recovery waarschuwing
backup tape services Vernietigen van data tapes

End-of-life Data Management: Vernietigen van data tapes

Zorg dat er geen gevoelige informatie verdwijnt. Hier zijn enkele gevallen waar u moet zorgen voor een veilige verwijdering van gegevens:

 • Hergebruiken van hardware.
 • Weggooien van oude, end-of-life media.
 • Bij het consolideren van het archief of tape libraries.
 • Wet en regelgeving bijvoorbeeld wet voor bescherming van persoonlijke gegevens.

Ontrack helpt u graag bij het gecertificeerd 100% veilig en permanent verwijderen van gegevens

Tape data indexeren en tape data catalog

Tape data indexerings- en cataloging opdrachten bestaan doorgaans uit:

 • Onderzoek van alle gangbare tape en media formaten, zoals bijvoorbeeld LTO of DLT tape archieven.
 • Fysieke controle van de media.
 • Data Integrity check: Full-text of metadata, ongestructureerde gegevens en e-mails, van Exchange, Lotus Notes of andere platforms.
 • Het opstellen van een lijst van alle opgeslagen gegevens, die zijn opgeslagen op elke tape, in catalog.
 • Rapportage over inconsistenties.

Tape data audit

Alle bedrijven hebben door de geschiedenis heen belangrijke informatie opgeslagen op back-up media, om ervoor te zorgen dat de gegevens beschikbaar zijn in geval van nood en voor toekomstige generaties.

Deze gegevens zijn in de loop van de tijd opgeslagen met verschillende combinaties van hardware, software en besturingssystemen. Maar wat staat er nog op al gearchiveerde legacy data en tape-bibliotheken? En moet er niet een deel van deze gegevens worden vernietigd in verband met wet- en regelgeving?

Ontrack kan een audit, catalogisering en indexering van uw back-up tapes uitvoeren om precies inzicht te geven in de status en inhoud van de tapes. Zo worden de risico’s inzichtelijk en een snellere toegang tot de data gegarandeerd.

Tape data audit proces

Het proces zal worden aangepast aan uw specifieke behoeften en kan een data audit van het volgende zijn:

 • Het maken van een overzicht van het archief en de beschikbare back-up media die zijn opgeslagen. Veelvoorkomend is dat een aantal van deze media niet meer worden ondersteund door de in gebruik zijnde versie van het back-up systeem
 • Worden alle tapes ondersteund door de huidige besturingssystemen? Niet alle IT-afdelingen kunnen tapes uitlezen, restoren of migreren van oude legacy systemen. Het is belangrijk om te weten wat voor soort opslagtechnologie u in huis heeft en dat uw medewerkers de vaardigheden of oplossing hebben om toegang te krijgen tot de gegevens op oude tapes.
 • Is er historische data die van de media kan worden gewist? Het is essentieel om veilige procedures te hebben, waarin staat welke gegevens wanneer kunnen/moeten worden verwijderd en welke niet. Zo blijft toegang tot historische gegevens gewaarborgd en worden risico’s vermeden.
 • Zijn de opslagmedia veilig opgeslagen en werken de tapes naar behoren? Het is belangrijk om regelmatig de status van de gegevens in het tape archief te testen.

Tape data migreren naar een nieuw systeem

Digitale data opslag bestaat er niet voor de eeuwigheid en verandert constant! Een bedrijf vernieuwt gemiddeld om de vier of vijf jaar haar IT-infrastructuur, storage en back-up oplossingen. Toegang tot zakelijke informatie, zoals contracten, klantgegevens en ontwerpplannen moet langer dan die cyclus beschikbaar zijn. Ontrack heeft jarenlange ervaring en biedt gespecialiseerde diensten voor tape data conversie en tape data migratie van verschillende media en formaten.

On demand tape restore

De kosten van restore minimaliseren. Hoe gaat u om met de steeds maar groeiende hoeveelheid data? Hoe zorgt u dat het IT-budget niet net zo hard moet groeien?

U doet dat door constant uw systemen te beoordelen, vervangen en consolideren met altijd de operationele kosten in het achterhoofd. Maar al deze vernieuwingen van de systemen, om de efficiëntie te verhogen, brengen ook risico’s met zich mee. Alternatief voor de tape data migratie en tape conversie is dat Ontrack de zorgen van uw oude tapes overneemt en een on demand restore uitvoert.

Succesvol tape data migreren in tien stappen

Bij tape data migreren is er vaak sprake van onverwachte valkuilen, zoals slecht gemarkeerde tape-bestanden of onbekende dataformaten. Ontrack adviseert bedrijven daarom in detail voorafgaand aan een datamigratie.

Gedetailleerde analyse en uitvoerig overleg

Het doel van tape datamigratie is om uw archief- en productiedata zo mogelijk permanent toegankelijk en beschikbaar te houden. Een gedetailleerde analyse en overleg met een Ontrack projectmanager is de eerste stap voor een succesvol tape data migreren. Samen zullen we de projecteisen en succescriteria bepalen. Het resultaat is een work-statement waarin de omvang van het project, inclusief de planning en kostenraming nauwkeurig staan beschreven.

Processtroom van een data management project

Ontrack werkt op basis van vastgestelde standaardprocessen, die we aanpassen aan uw wensen. Een volledige tape datamigratie kan onder andere in de volgende stappen plaatsvinden:

 1. Audit van opslagmedia en data:  Inventarisatie van aanwezige tape- en dataformaten
 2. Proof of Concept:  Haalbaarheidsstudie als een mogelijke tussenstap voor zeer complexe datamigratie projecten. Verdere bepaling van de project scope en de noodzakelijke uitgaven
 3. Logistiek:  Het verzamelen van opslagmedia in het bedrijf en transport naar ons laboratorium
 4. Indexeren en catalogiseren van uw dataopslag:  Analyse en beoordeling van opgeslagen gegevens
 5. Data-extractie en recovery:  Het in kaart brengen en herstellen van gegevens met behulp van zelf ontwikkelde tools, zoals de COSINE software engine. Eventuele data recovery van beschadigde en ontoegankelijke gegevens
 6. Deduplicatie van data: Verwijderen van overbodige data om het datavolume te verminderen
 7. Dataconversie:  Overzetten van gegevens van de bron naar het doel formaat, zoals back-up-, database-, e-mail formaat, conversie van EBCDIC naar ASCII-formaat
 8. Data replicatie:  Het kopiëren van de data naar het doelformaat, afhankelijk van het gekozen bestandstype en data formaat
 9. Betrouwbare datavernietiging: Indien nodig een beveiligde datavernietiging en verwijdering van opslagmedia
 10. Project follow-up: Evaluatie aan het einde van het project inclusief herziening van de doelstellingen en aanbevelingen voor verdere data management en opslag.

De Ontrack projectmanager begeleidt uw bedrijf tijdens het hele project en bij de naleving van de doelstellingen en budgetten, en kwaliteitsborging.

Backup Tape service klant cases

Lees hoe Ontrack deze bedrijven heeft geholpen met hun tape vraagstukken. Hier vindt u enkele klantcases.

Begin direct met de tape service!

Neem direct contact op met ons team van experts.

0800 4 200 008 Neem contact met mij op