Renrom i verdensklasse

Written By: Ontrack

Date Published: desember 05, 2023

Renrom i verdensklasse

img_600x600_cleanroom01

Våre arbeidsbenker følger ISO 14644-1 class 5 standard

Har du en harddisk med en mekanisk skade bør denne åpnes i et egnet miljø for å unngå uopprettelig skade.

Våre renrom har spesielle arbeidsbenker konstruert med HEPA-filtrere som fjerner partikler ned til 0,5 mikrometer i diameter. Arbeidsbenkene og våre arbeidsstasjoner er ordnet i spesialiserte områder basert på type media: 2,5, 3,5 IDE, SATA-stasjoner, USB-stasjoner, SAS, SCSI, SSD, flash, telefoner, nettbrett og servere. Alle arbeidsbenkene følger ISO 14644-1 class 5 standarder.

 

Sikkert miljø

Ibas og Ontracks renrom verden over er et sikkert miljø.

Nøkkelpersonell er sikkerhetsklarert av Forsvaret og vi følger strenge IT sikkerhetsprotokoller som revideres årlig.

Forskning og utvikling

Gjenoppretting av data krever spesialistkompetanse og kunnskap om de elektromekaniske aspektene av harddisker og datalagringsteknologier.

Ved siste opptelling hadde Ibas og Ontrack over 500 proprietære software og hardware verktøy, utviklet gjennom våre 40 år i bransjen. For å holde tritt med den teknologiske utviklingen innen datalagring, har Ontrack 200 programvareutviklere for å skrive nye koder eller designe nye verktøy for å legge til rette for våre kunder.

 

Optimal datarekonstruksjon

Våre lab-ingeniører jobber kontinuerlig med å gjennomføre alle jobbene på en effektiv måte, med fokus på optimal løsningsgrad selvsagt. Derfor jobber de med flere jobber og dermed flere harddisker i forskjellige faser samtidig.

Det at man jobber på en kopi sikrer kunden en maksimal løsning da man er sikker på at ytterligere feil på data ikke kan oppstå som en konsekvens av at mediet krasjer eller feiler ytterligere.

Alle jobber blir sikret fullstendig ved hjelp av vår egenutviklede imageprogram. Dette sikrer en maksimal utkopiering uten at mediet tar mer skade og det er denne kopien ingeniørene jobber videre på. Når mest mulig rådata er sikret fra originaldisken, går jobben over til teamet som rekonstruerer data fra kopien som nå er lagret på våre servere. Når bruker data kopieres over til et nytt media kontrolleres kvaliteten på filene. Hvis det er ønskelig kan en rapport genereres som en tilleggstjeneste, og rapporten kan gi svar på om de viktige data er mulige å rekonstruere.

Hvis tilfellet er et RAID eller SAN, kan spesialistene kopiere hver harddisk og gjenoppbygge RAID-et eller stripingen av data. Dette er også tilfelle ved Hypervisor, hvor majoriteten av tapssituasjonene er menneskelige feil.

 

Reservedeler

Vi har et enormt stort lager av reservedeler og gamle harddisker for å sikre en rask oppstart på en jobb.

Ontrack håndterer en World Wide reservedelsdatabase hvor ingeniører verden over kan søke etter deler. Hvis for eksempel kontoret i Tyskland har deler Ibas trenger i Norge sendes disse i ekspress ofte imens disken fra kunden er underveis.

Sletting av data

Ibas beholder gjerne din ødelagte harddisk for deler og vi ivaretar selvsagt at gamle data blir slettet.

Dette utføres enten ved hjelp av våre software løsninger eller ved bruk av vår degausser.

 

Topics:

Data Recovery

Abonner på Nyhetsbrev

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)