Introduksjon til RAID

Written By: Ontrack

Date Published: november 08, 2023

Introduksjon til RAID

RAID oversikt

Hjertet av RAID-et er kontrollerkortet. Dette kortet er vanligvis en SCSI-harddisk kontrollerkort (men IDE RAID-kontrollerkort er blitt ganske vanlig). Poenget med kontrollkortet er å:

  • Administrere individuelle harddisker.
  • Sørge for logisk systemkonfigurasjon.
  • Utføre redundace eller såkalt «Fault Tolerant Operations».

Administrere individuelle harddisker

RAID-kontrolleren vil kommunisere direkte med harddiskene. Noen kontrollerkort har flere verktøy til å jobbe spesifikt med harddisker, eksempelvis scanningsfunksjoner og formateringsverktøy. SCSI-baserte kort har ytterligere alternativer for å administrere diskene.

Logisk systemkonfigurasjon

Dette er konfigurasjonen av de logiske matrisestripene på tvers av de fysiske harddisker. Dette gir en balansert strøm av data til alle disker isteden for at én harddisk leser og skriver data. Nå jobber alle harddiskene sammen og data streames på tvers av alle fysiske disker.

Redundancy eller «Fault Tolerant Operations»

Redundancy i en vanlig RAID 5-konfigurasjon er et resultat av en boolsk matematisk funksjon kalt Exclusive OR (XOR). Dette er ofte referert til som paritet. XOR-funksjonen er en logisk binær prosess. Det er enklest å tenke paritet som en kombinasjon av de andre harddiskenes datablokker. Hver byte som blir skrevet til en datablokk er beregnet mot de andre datablokkene og paritet blir skrevet til paritetsblokken for den spesielle stripen. Det unike er at regnestykket alltid fungerer uavhengig av hvilken datablokk som mangler. Imidlertid er begrensningen til RAID 5 at bare én datablokk kan mangle. Regnestykket vil ikke fungere hvis to blokker mangler. I praksis betyr dette at bare én harddisk kan feile. En RAID 5-konfigurasjon vil ikke gi riktig redundancy hvis to eller flere disker feiler.

Som tidligere nevnt vil kontrollerkort stripe data mens den samtidig prosesserer paritet. Mengden av logiske beregninger som blir utført hvert sekund er svimlende. Dagens RAID-kontrollere er intrikat hardware, inkludert spesialdesignete prosessorer og SDRAM minne for ytelse og redundancy.

RAID Recovery

RAID-systemer er designet for å håndtere svikt. Mens hardwarefeil er en sterk årsak til at noen RAID kan havarere, kan det også være andre feil som gjør dataene utilgjengelige.

Ibas recoveryteknikker for RAID er vel prøvde og vi er sannsynligvis de dyktigste fagekspertene i verden. Våre ingeniører er enige om at RAID-systemer ofte er av det mest teknisk utfordrende i faget. Prosessen vi benytter for å gjenopprette RAID er i praksis å sette datablokkene sammen igjen for hånd. Alt etter en omfattende analyse av hvordan dataene er streamet ut på alle disker, rekkefølgen på diskene og oppsettet av data. Og paritetsblokkene.

En RAID recovery evaluering er egentlig en kombinasjon av to svært viktige skritt. Først må vi bygge opp RAID-et og det tar desidert mest tid. Men det er svært viktig å avklare den opprinnelige konfigurasjonen for å få til en god kvalitet på selve den fysiske rekonstruksjonen. Det andre trinnet er å jobbe på med det logiske filsystemet. Dagens filsystemer er svært kompliserte. Hvis et RAID er ute av drift vil det være tusenvis av feil i filsystemet og filene vil bli ødelagt. Våre ingeniører kontrollerer og bekrefter at systemet er riktig gjenoppbygget før noe data blir kopiert. Dette ekstra trinnet sikrer god kvalitet.

Dette var kun en liten historiefortelling om RAID-teknologien. RAID vil garantert gjennomgå kraftige forbedringer men nye havarier og katastrofer vil skje. Ibas vil gjøre sitt for å henge med i utfordringene og vi vil garantert være en viktig partner for dere hvis ditt system feiler.

Topics:

RAID Recovery

Abonner på Nyhetsbrev

Ibas Ontrack AS, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (se alle lokasjoner)