Wat is een disaster recovery plan en waarom heb je er één nodig?

dinsdag 9 juni 2020 door Ruud van Lieshout

RAID opslag

De steeds grotere hoeveelheid gegevens die bedrijven verzamelen, is de afgelopen jaren een enorme uitdaging geworden. Organisaties verwerken, verzenden en bewaren meer gegevens dan ooit tevoren. De toename van gegevens gaat echter gepaard met een groter risico om slachtoffer te worden van gegevensverlies. Het is daarom van cruciaal belang dat organisaties beschikken over een duidelijk disaster recovery plan dat het herstel of de voortzetting van vitale technologie-infrastructuur mogelijk maakt als een natuurlijk of door de mens veroorzaakt incident zich voordoet.

Wat is een disaster recovery plan?

Een disaster recovery plan (oftewel DRP, Disaster Recovery Plan) is een gedocumenteerde reeks richtlijnen en benaderingen die beschrijven hoe een organisatie na een calamiteit, bijvoorbeeld een natuurramp of een menselijke fout, snel haar werk kan hervatten. Als onderdeel van de bedrijfscontinuïteitsplanning moet het disaster recovery plan worden toegepast op alle aspecten van een bedrijf die afhankelijk zijn van een functionerende IT-infrastructuur. Een DRP is in de eerste plaats bedoeld om de IT-afdeling van een organisatie de mogelijkheid te geven voor het herstel van voldoende gegevens en systeemfunctionaliteit om het systeem te laten werken, zelfs op het meest minimale niveau.

Om een disaster recovery plan te starten, moet een organisatie een bedrijfsimpactanalyse uitvoeren die de meest kritieke bedrijfsfuncties en de vereisten om deze na een ramp weer operationeel te krijgen, belicht. Organisaties moeten niet alleen een herstelplan voor rampen ontwikkelen. Ze moeten het plan ook testen en hun werknemers trainen om ervoor te zorgen dat ze het grondig begrijpen voordat een echte ramp zich voordoet.

Waar moet je op letten bij het ontwikkelen van een disaster recovery plan?

  1. Een goed noodherstelplan moet betrekking hebben op een breed scala aan potentiële incidenten. Voorbeelden hiervan zijn hardwarestoringen, natuurrampen, cybercriminaliteit en menselijke fouten.
  2. Bij het opstellen van het disaster recovery plan moeten zoveel mogelijk werknemers uit het bedrijf worden betrokken. Als je een verscheidenheid aan werknemers uit verschillende delen van het bedrijf bij de ontwikkeling van het plan betrekt, is de kans groter dat je kwetsbaarheden en valkuilen ontdekt in gebieden die je anders misschien over het hoofd had gezien.
  3. Het testen van je disaster recovery plan is cruciaal. Zorg ervoor dat je bij het ontwikkelen van je plan verschillende geplande tests opneemt. Als je probeert kosten te besparen en tests te vermijden, komt de beveiliging van je organisatie in gevaar. De kosten van een ramp zullen veel hoger zijn dan de prijs van rigoureuze tests, dus zorg er in de eerste plaats voor dat het budget er is.
  4. Zorg ervoor dat je je plan up-to-date houdt. Niet alleen de software en hardware van je organisatie hebben vaak updates nodig, ook je noodherstelplan moet regelmatig worden bijgewerkt. Veel organisaties zullen DRP's hebben die uit meer dan 100 pagina's bestaan. In deze gevallen is het beter om je plan op te splitsen in verschillende afzonderlijke deelstappen, om ervoor te zorgen dat je elke stap regelmatig kunt bijwerken.
  5. Het is niet nodig om een DRP te hebben dat uit honderden pagina's bestaat. Voor sommige organisaties is een eenvoudig document van twee tot tien pagina's doorgaans goed genoeg om alle noodzakelijke stappen te beschrijven over hoe te reageren in geval van een ramp of gegevensverlies. Dit hangt echter af van de structuur van je bedrijf en van de bedrijfsregels en -voorschriften. Als je DRP een erg lang document wordt, raden we je aan een afzonderlijke kortere versie te maken die beschikbaar is voor alle werknemers, met de essentiële stappen die ze onmiddellijk moeten nemen.

Meer informatie: https://www.ontrack.com/nl-be/data-recovery/bedrijven

Load more comments


Nieuwe codeimg_600x600_shirtontrack

Direct hulp nodig? Bel!