Fouten door de IT-afdeling resulteren in dataverlies

donderdag 5 november 2015 door Øyvind Nyland

Wanneer bedrijven in een complexe dataopslagtechnologie investeren, moeten de back-uproutines en informatieveiligheid ook verbeterd worden. Dit wordt duidelijk nu Kroll Ontrack zijn internationale ervaringen deelt.

EMC publiceerde onlangs een rapport waaruit blijkt dat bedrijven jaarlijks 1 miljoen USD verliezen als gevolg van gegevensverlies, en dat het in 26 % van de gevallen gebruikersfouten betreft.

”Het is moeilijk de hedendaagse opslagsystemen met hun technologie en toenemende datahoeveelheden te beheren”, zegt Øyvind Nyland van Ontrack . ”Er is een goede deskundigheid in gegevensbeheer en operationeel beheer nodig, de hardware-upgrades moeten geprioriteerd worden, back-ups moeten getest en gevalideerd worden, het personeel moet cursussen en trainingen krijgen, en de benodigde maatregelen bij een computercrash moeten in een crisisplan beschreven worden. Pas dan ben je goed voorbereid op hoe je moet omgaan met menselijke fouten wanneer deze zich voordoen.”

De meest voorkomende fouten of missers van de IT-afdeling:

De gedocumenteerde back-upprocedures niet volgen. Cijfers wijzen uit dat 61 % van onze klanten op het moment van de crash wel een back-up had, maar dat deze niet goed werkte, niet de data van alle opslagmedia bevatte, of niet actief was.

Uitstel van investeringen in de infrastructuur en veiligheid.

Het veiligheidsbeleid niet volgen en updaten.

De besturingssystemen en andere veiligheidstools niet updaten.

Het per ongeluk verwijderen van data die nog gebruikt worden.

Paniek in geval van crisis. Het gebeurt vaak dat uitvoerend personeel gegevens van een back-up op het oorspronkelijke opslagmedium terugzet. Dit is fout omdat deze data dan beschadigd kunnen raken.

De interne deskundigheid niet vertrouwen. De baas weet het niet altijd beter. Er zijn veel voorbeelden van crisissituaties waarin de leiding fout gehandeld heeft. Zorg voor een goede teamgeest en dat iedereen binnen de afdeling de ruimte krijgt zijn ideeën uit te spreken.

Een gebrekkig plan. Een crisisplan moet duidelijke regels bevatten over hoe en wanneer recoverytools gebruikt moeten worden.

Onvoldoende kennis van het eigen systeem of de gegevens. De afdeling moet weten hoe het systeem in kwestie werkt en hoe het kan worden opgebouwd als er een fout optreedt. Het is belangrijk te weten welke gegevens cruciaal en onmisbaar zijn, en welke data oud zijn en verwijderd moeten worden. Als er iets gebeurt moet men goed kunnen bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om data te herstellen en het systeem weer op te bouwen.

Experts worden niet geraadpleegd. Het is altijd verstandig deskundig advies te vragen voor er maatregelen worden genomen.

Lees meer over data recovery.