Go to Top

Je autorit staat straks onder toezicht

We hebben allemaal weleens gehoord van zogenoemde zwarte dozen in een vliegtuig. Deze mysterieuze apparaten registreren de communicatie tussen piloten en de parameters van het vliegtuig zelf en zijn positie, snelheid en hoogte. Deze gegevens zijn vaak bepalend voor het vinden van de oorzaak van een vliegtuigongeluk.

De technologie kan allang gebruikt worden in treinen, schepen en auto’s, en in 2004 redde Kroll Ontrack nog gegevens van een vrachtschip na schipbreuk voor de kust van Bergen, Noorwegen.

Al vanaf het midden van de jaren 90 monteert de auto-industrie systemen die data kunnen opslaan en verwerken. Een voorbeeld hiervan is de airbag met controller en sensoren. De controller ontvangt data van de sensoren, die een botsing en de snelheid van de auto registreren, en als uit de data blijkt dat het om een ongeval gaat wordt de airbag geactiveerd.

Waarom hebben auto’s een zwarte doos nodig?

De EDR (Event Data Recorder) slaat de parameters van een autorit op, wat waardevol kan zijn bij auto-ongelukken met menselijke en materiële schade. De politie ontvangt belangrijke informatie om de schuld vast te stellen en voor verzekeringsmaatschappijen is het bruikbaar bij ingediende schadeclaims. In de toekomst zullen verzekeringsmaatschappijen autobezitters waarschijnlijk korting op hun verzekering geven als ze een auto hebben met deze technologie ingebouwd.

De auto-industrie zelf heeft er ook baat bij omdat meer diensten kunnen worden verkocht in de ’aftermarket’. Het is natuurlijk handig dat een opslagmedium over de conditie van de auto kan ’vertellen’ tijdens en na een rit.

Hoe is de situatie in Nederland?

Op dit moment is het niet gebruikelijk dat Nederlandse personenauto’s worden voorzien van een EDR. Het is een aanvullend product dat op verzoek kan worden gemonteerd. In Italië lopen ze voorop met wel 3 miljoen EDR-auto’s op de weg. Er is onderzoek gedaan naar de opinie over de EDR (2012, Noorwegen) waaruit blijkt dat 7 van de 10 deze techniek niet bepaald verwelkomen. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk angst voor bewaking van het rijgedrag.

Hoe worden gegevens opgeslagen?

Het opslagapparaat bevindt zich normaliter vóór in de auto. Het is een klein GPS-apparaat dat voortdurend data opslaat. Oude gegevens worden overschreven met nieuwe totdat er een botsing plaatsvindt. De EDR slaat dan de data van vóór, tijdens en na de crash op, met een totale lengte variërend van 10 seconden tot 2 minuten.

De data worden op een EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) opgeslagen, waar gegevens kunnen worden geschreven en verwijderd wanneer het apparaat via de auto van stroom wordt voorzien.

Welk soort gegevens wordt opgeslagen?

De snelheid, versnelling, afremming, rijomstandigheden, wegsoort, het motorvermogen en de stuurhoek van de wielen zijn voorbeelden van data die worden bijgehouden. Het Amerikaanse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) heeft bepaald dat minimaal 15 parameters moeten worden geregistreerd als bij een auto een EDR wordt gemonteerd.

Sommige EDR-oplossingen bevatten ook een simkaart die bij ongelukken een noodsignaal kan uitzenden.

Verplicht in 2018

Ondanks de angst om bewaakt te worden die in veel Europese landen speelt heeft de EU een wetsvoorstel aangenomen dat EDR vanaf 31 maart 2018 voor alle auto’s verplicht stelt. De systemen moeten dan ook de eerder genoemde noodoproepfunctie bevatten die automatisch een alarmcentrale belt bij ongelukken.

In 2015 kwamen 25.700 mensen op de Europese wegen om en naar schatting zal dit met 10 % verminderen als de EDR-wet in werking is getreden.

In de toekomst met zelf rijdende auto’s is het aansprakelijkheidsvraagstuk cruciaal. Na een ongeluk zou een bestuurder de producent aansprakelijk kunnen stellen. Een Event Data Recorder (EDR) kan hierbij als bewijs dienen.

Hoe worden data gelezen?

Om de EDR te kunnen lezen is speciale apparatuur nodig die de gegevens kan decoderen. De apparatuur bestaat uit hard- en software met een inkoopprijs van € 2000 tot € 15.000, die op een laptop geïnstalleerd wordt. Wanneer de data worden gelezen kan een rapport van enkele pagina’s worden samengesteld. Er is dus geen geldpakhuis nodig om deze gegevens te kunnen lezen, maar Kroll Ontrack zal hoe dan ook de ontwikkeling van deze techniek op de voet volgen. Een ongeluk heeft vaak zware schade tot gevolg, en als er een ding is dat Kroll Ontrack beheerst, is het wel het winnen van gegevens in de meest uitzichtloze situaties.