Go to Top

Vaak problemen met verouderde back-ups

720 ICT’ers uit zeven landen bevestigen dat veel bedrijven vaak moeite hebben data op oude tapes te lezen. Dit blijkt uit een onderzoek van Kroll Ontrack, uitgevoerd in zeven Europese landen.

22 % van de bedrijven is niet in staat specifieke oude data te lokaliseren en leveren, mocht daar ooit vraag naar zijn. Nog eens 30 % kon niet zeggen welke gegevens in zijn tape-archief of op zijn tapes opgeslagen waren.

Veel oude opslagmedia

34 % heeft meer dan 100 tapes in zijn archief. 55 % heeft tapes van meer dan 5 jaar oud en 21 % heeft tapes van ouder dan 10 jaar. Ook al heeft de kans op dataverlies niet te maken met de leeftijd van een tape, is het niet ondenkbaar dat dit in combinatie met lees- of schrijffouten, een slechte bewaarplaats en defecte of afwezige tapesystemen serieuze gevolgen kan hebben als deze oude tapegegevens op een dag nodig zijn.

Meest voorkomende problemen:

  • Bijna alle ondervraagden zeggen dat het te lang zou duren om uit te zoeken welke gegevens op welke tape staan.
  • 24 % heeft de benodigde back-upinfrastructuur of systemen niet.
  • 43 % zegt dat het te moeilijk is of te lang duurt de data te lezen omdat oude hardware en software weer in gebruik moeten worden genomen.
  • 18 % vindt het te duur oude systemen werkende te houden.
  • 7 % zegt dat de magneetbanden fysiek beschadigd zijn.

De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat bedrijven die afhankelijk zijn van tape-archieven en -back-upsystemen een voortdurende kwaliteitscontrole zouden moeten uitvoeren op zowel tapes als gegevens om dataverlies te voorkomen.

Het is ook raadzaam een systeem op te stellen met gedetailleerde informatie over welke data op welke tape zijn opgeslagen, en precies waar op de tape ze staan. Dit zijn langdurige procedures en veel bedrijven hebben kennelijk behoefte aan snelle en eenvoudige manieren om data te catalogiseren.