Wat hebben Frankrijk, Duitsland en Engeland gemeen?

vrijdag 18 november 2016 door Jaap-Jan Visser

Ons dataverlies-register, (Data Loss Index, DLI), van het derde kwartaal wijst erop dat niet-gedetecteerde schijven de hoofdoorzaak van dataverlies zijn en verantwoordelijk zijn voor maar liefst 25 % van alle gevallen van gegevensverlies.

Globale ontwikkelingen

In de DLI wordt informatie verzameld van over de hele wereld om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond dataverlies.  Dit laatste kwartaal hebben wij informatie ontvangen van 2.226 verslagen over dataverlies uit 43 verschillende landen.

Oorzaken van dataverlies (juli 2015 – maart 2016)

Drop it like it’s hot

Over het algemeen zijn de resultaten consequent. Bij het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland maakte het laten vallen van apparatuur deel uit van de top drie oorzaken van dataverlies, naast waterschade (VK), verwijderde bestanden (Duitsland) en het niet aangaan van apparatuur (Frankrijk).

Meest voorkomende oorzaken van dataverlies (per land)

Niet gedetecteerd?

Bij een niet-gedetecteerde schijf lijkt deze te zijn verwijderd. De schijf wordt dan niet geladen, komt niet tevoorschijn in het apparaatbeheer, je kunt de schijf niet vinden of doorzoeken en het kan zelfs tot gevolg hebben dat het scherm op zwart gaat.

Wat is de oorzaak van een niet-gedetecteerde schijf?

Als voorbeeld kijken we naar een externe harde schijf. De schijf is aangesloten op een laptop of computer en wil niet laden. Het probleem ligt misschien aan de USB-poort of het kabeltje waarmee de schijf is aangesloten. Het kan ook zo zijn dat de schijf verkeerd behandeld is of niet op de juiste manier is losgekoppeld (door bijv. niet gebruik te maken van de optie voor veilig verwijderen). Andere oorzaken kunnen zijn stroomstoten of een virus.

Het kennen van de mogelijke oorzaken neemt het risico niet weg, maar kan wel helpen dataverlies te voorkomen. Zorg ervoor dat je je apparatuur voorzichtig behandelt, altijd gebruikmaakt van de optie voor het veilig verwijderen van externe apparatuur en installeer goede antivirussoftware en houdt deze geüpdatet.

­mobiliteit = ­risico

In onze maatschappij waar het gebruik van mobiele apparatuur hoog is, is het niet verwonderlijk dat de meeste gevallen van dataverlies juist voorkomen bij dit soort toestellen. 70 % van alle verloren gegevens is verloren gegaan bij mobiele apparaten, voornamelijk laptops en externe harde schijven.

Zoals de grafiek Top causes of data loss by country laat zien is de oorzaak dropped device prominent aanwezig.

De eigenschap van mobiliteit is natuurlijk ook de oorzaak van de verhoogde kans op dataverlies, omdat apparatuur zo vaker in situaties terechtkomt waarbij dataverlies kan optreden, zoals het vallen op de grond.

Daartegenover staat dat tapeopslag, waarbij het gaat om een opslagmedium dat niet vaak verplaatst wordt, het minst ontvankelijk is voor dataverlies. Tape is slechts voor 2 % van de gevallen van dataverlies verantwoordelijk.

De do’s en don’ts bij dataverlies

Computers crashen, ongelukjes gebeuren, smartphones vallen en tablets raken kapot, soms lijkt een toestel totaal verloren.

Gebeurt dit ook jou, denk dan hieraan:

  • Raak niet in paniek – vaak is een data recovery toch nog mogelijk, al lijkt dit niet zo te zijn.
  • Probeer data niet zelf te herstellen – een poging tot data recovery door onbevoegden kan een situatie waarbij data recovery nog wel mogelijk was compleet tenietdoen en uitdraaien op een hopeloze zaak.
  • Schakel een professional in – ga bij jezelf na hoe ernstig de situatie is en neem zo nodig contact op met een deskundige. Je kunt ook meteen naar een professional gaan – je hebt een betere kans op een succesvolle data recovery als je gelijk de hulp van experts inroept.

Lees meer over data recovery.