Go to Top

Centrum przetwarzania danych – krok w kierunku sukcesu

centrum danych

Dziś opiszemy, w jaki sposób centrum danych może obniżyć koszty przedsiębiorstwa oraz zapewnić lepsze dostosowanie zasobów do potrzeb biznesowych w ramach centrum danych.

Nowe wyzwania

Aby umożliwić rozwój i zmianę swoich strategii biznesowych, organizacje coraz mocniej polegają na infrastrukturze IT. Dlatego też potrzebują w tym zakresie rozwiązań bardziej wydajnych, elastycznych i ekonomicznych, niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiejszym przedsiębiorstwom potrzebne są systemy charakteryzujące się stałą, szeroką dostępnością i elastycznie dostosowujące się do zmiennych wymagań biznesowych.

Z tego powodu centra danych powinny wykorzystywać istniejące zasoby przedsiębiorstw w bardziej wydajny sposób, a tym samym zapewniać większą elastyczność, by móc reagować szybciej. Aby sprostać tym wyzwaniom, organizacje muszą opracować unikalną infrastrukturę centrum danych, która zintegruje tradycyjną infrastrukturę serwerów, pamięci masowych i sieci w celu lepszej obsługi nowo powstających aplikacji biznesowych.

Centra danych – fabryki XXI wieku

Centrum przetwarzania danych (dokument w jęz. niemieckim) to zintegrowana platforma potrafiąca obsługiwać aplikacje oraz usługi przechowywania danych i usługi sieciowe dokładnie wtedy i dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Powstaje ona w wyniku konwergencji różnych centrów danych w ramach jednego, połączonego centrum. Pozwala to firmom na sprawną integrację i konsolidację wszystkich elementów rozwiązań fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

W ten sposób możliwe staje się pogodzenie dwóch przeciwległych biegunów – informatycznego i organizacyjnego – w celu poniesienia skuteczności i sprawności przedsiębiorstwa.

Oczywiście potrzeby funkcjonalnego centrum danych nie sprowadzają się tylko do prostego połączenia różnych infrastruktur bazodanowych. Centrum przetwarzania danych powinno stanowić unikalny system, zapewniający na bieżąco poszczególnym usługom i aplikacjom potrzebne zasoby.

Centrum przetwarzania danych powinno także charakteryzować się następującymi właściwościami:

Otwartość

Pojedynczemu dostawcy trudno zapewnić kompletne centrum danych. W związku z tym kluczowa jest otwartość całego systemu, gwarantująca bezproblemową integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami.

Integracja

Integracja tradycyjnych silosów IT w ramach jednego centrum danych jest niezbędna, by w przypadku zmian infrastrukturalnych zapewnić łatwe dostosowanie komponentów systemu składowania danych oraz zasobów sieciowych.

Elastyczność

Stopień elastyczności infrastruktur wirtualnych i środowisk aplikacyjnych zależy od centrum przetwarzania danych. Innymi słowy, przedsiębiorstwo może być elastyczne tylko na tyle, na ile pozwala na to centrum danych.

Skalowalność

Trudno dokładnie przewidzieć rozwój potrzeb w zakresie pamięci masowych oraz infrastruktury sieciowej. Kierownicy IT powinni mieć możliwość rozbudowywania centrum danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wystarczające parametry zarówno pracownikom, jak i klientom.

Odporność

Dzisiejsze przedsiębiorstwa potrzebują infrastruktury gwarantującej dostępność przez całą dobę. Ewentualne przestoje mogą skutkować utratą ważnych klientów, możliwości biznesowych, dochodów lub reputacji. Dlatego też centrum przetwarzania danych powinno zapewniać odpowiednio wysoki stopień odporności, maksymalizujący czas bezawaryjnej pracy oraz zmniejszający ryzyko przestojów do minimum.

Bezpieczeństwo

Centrum danych obsługuje zróżnicowane dane, aplikacje i usługi, mając przy tym kontakt z wysoce poufnymi informacjami firmowymi. Bezpieczeństwo i ochrona danych powinny zatem stanowić jeden z najważniejszych priorytetów przy tworzeniu infrastruktury. Naruszenie ich bezpieczeństwa może mieć fatalne skutki.

Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Ze względu na swój całościowy charakter, centra przetwarzania danych oferują szereg korzyści. Najbardziej oczywistą jest konsolidacja takich zasobów jak sieci, stacji roboczych, pamięci masowych i aplikacji. Jednak lista zalet jest o wiele dłuższa.

Lepsze wykorzystanie zasobów centrum danych

Centrum danych wirtualizuje zasoby fizyczne, ustanawiając logiczne pule danych. Dzięki temu aplikacjom nie trzeba przypisywać konkretnych zasobów IT, lecz mogą one korzystać z zasobów danej puli logicznej. W miarę wzrostu zapotrzebowania zwiększa się ilość zasobów w puli, co pozwala na optymalizacji ich wykorzystania.

Połączenie tradycyjnych silosów IT

Ograniczenia istniejącej infrastruktury prowadzi do zjawiska silosów IT. Natomiast centrum przetwarzania danych umożliwia ich połączenie i zarządzanie nimi w ramach jednego systemu. Prowadzi to do wyeliminowania zbędnych zadań i uproszczenia sposobu funkcjonowania centrum danych.

Wzrost produktywności IT

Centra danych podnoszą skuteczność środowisk i umożliwiają sprawniejszą kontrolę nad nimi. Prowadzi to do ograniczenia przestojów infrastruktury IT oraz zmniejsza czas potrzebny na rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów.

Oszczędność kosztów

Optymalne wykorzystanie zasobów zmniejsza zapotrzebowanie na nowy sprzęt, a także ogranicza koszty zasilania i chłodzenia. W tym kontekście przedsiębiorstwa mogą odnieść szereg różnych korzyści:

  • Zmniejszenie kosztów lub opóźnienie ich w czasie dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów.
  • Obniżenie kosztów i zapewnienie zgodności z praktykami biznesowymi w zakresie ochrony środowiska dzięki mniejszemu zużyciu energii na zasilanie i chłodzenie.
  • Dostęp do danych i zasobów w czasie rzeczywistym, zapewniający elastyczność oraz spełnienie obecnych i przyszłych wymogów biznesowych.

Co to oznacza w praktyce?

Branża IT przechodzi lub wkrótce przejdzie na w pełni zwirtualizowane, ujednolicone centra danych. Jednak nie wystarczy do tego sama konsolidacja serwerów z wykorzystaniem technologii wirtualizacji. Aplikacje, serwery, pamięci masowe oraz infrastruktura sieciowa powinny współtworzyć sprawne i elastyczne środowisko, potrafiące dostosowywać się do szybko zmieniających się potrzeb biznesowych zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie. Stworzenie centrum przetwarzania danych jest więc niezbędnym krokiem, który przedsiębiorstwa muszą podjąć, aby zapewnić sobie sukces i przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *