Stres i presja czasu to najczęstsze przyczyny utraty danych w firmach [badanie]

czwartek, 27 grudnia 2018 przez Michael Nuncic

RAID

Stres i presja czasu to dwie główne przyczyny błędów, które zdarzają się w działach IT i prowadzą do utraty danych – takie wnioski płyną z najnowszego badania Ontracka przeprowadzonego wśród europejskich klientów korporacyjnych.

W badaniu wzięło udział 150 administratorów IT z firm, które w ostatnim roku były klientami europejskich oddziałów Ontracka (w zakresie odzyskiwania i kasowania danych). 84% z nich przyznało, że do utraty danych doszło na skutek ich własnych błędów. 56% badanych stwierdziło, że do owych pomyłek dochodziło w wyniku presji czasu i dużego stresu.

77% respondentów czuło się przeciążonych swoją pracą. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był wzrost liczby godzin pracy – aż 89% administratorów IT pracuje w nadgodzinach.

Permanentny stres i zwiększone obciążenie pracą mogą prowadzić do błędów, które – jak wynika z badania – skutkują utratą danych. Prawie połowa respondentów (46%) była w stanie odzyskać utracone dane wewnętrznie. 18% badanych skorzystało z oprogramowania do samodzielnego odzyskiwania danych, a 15% musiało zwrócić się do zewnętrznej firmy oferującej usługi odzyskiwania danych. 3% respondentów utraciło dane na zawsze.

Z badania płynie jeszcze jeden ważny wniosek. Tylko co drugi dział IT jest wystarczająco przygotowany na utratę danych. Jedynie 46% administratorów przyznało, że ich firma posiada jasno zdefiniowany proces rozwiązywania tego typu problemów, czyli disaster recovery plan.

33% badanych stwierdziło, że w ich firmach stosuje się pewne procedury w takich nagłych przypadkach, jednak nie są one jasno określone i rewidowane. 9% przyznało, że disaster recovery plan nie został sformułowany, jednak wiedzą, co robić w przypadku awarii. Kolejne 12% nie ma pojęcia, co powinni zrobić w przypadku utraty danych – w tych firmach brak jest jakichkolwiek procedur na wypadek awarii.

W związku z powyższym zalecamy, aby firmy regularnie sprawdzały swoje systemy, sprzęty i backupy. Równie ważne jest aktualizowanie dokumentacji związanej z owymi systemami i procedurami obowiązującymi w awaryjnych sytuacjach. W przeciwnym razie firmy nie będą w stanie zapewnić, że w przypadku utraty danych będzie można je odzyskać stosunkowo szybko.

img_600x600_shirtontrack

Poproś o bezpłatną wycenę:
32 630 48 65Darmowa konsultacja