RAID herstellen 6 tips in geval van RAID dataverlies

vrijdag 12 mei 2017 door Jaap-Jan Visser

Sinds de introductie van RAID, redundant array of independent (of inexpensive) disks, is de manier van databeheer en -opslag bij opslagsystemen drastisch veranderd. Het idee achter deze technologie is eigenlijk vrij eenvoudig. Een RAID-array is een samenstelling van verschillende fysieke harde schijven die samen het RAID-level uitmaken: RAID-0, -1, -5 enz. Het RAID-systeem verdeelt data over alle schijven zo dat het besturingssysteem de RAID als één schijf ziet. Een aantal RAID-levels hebben een beveiligingsmechanisme tegen dataverlies als gevolg van fysieke fouten bij een of meerdere harde schijven, maar de techniek is verre van foutloos. Het is daarom belangrijk goed voorbereid te zijn op eventueel RAID dataverlies.

Volg deze stappen bij RAID dataverlies:

  1. Zorg dat je altijd een actuele back-up hebt. Veel verkopers van kleine, middelgrote of eersteklas RAID-opslagsystemen prijzen de systemen aan alsof ze een soort fysieke back-up zijn. Tuin er niet in! Een RAID, welk level dan ook, is geen back-up. Bij een ernstig probleem met de RAID kunnen de data verdwijnen. Een goed bewaarde en actuele back-up (of je nu te maken hebt met een systeemfout of dataverlies na een gebruikersfout) is de beste manier om je gegevens terug te krijgen op een weer hersteld opslagsysteem. Zet de back-up liever niet terug op het oude systeem.
  2. Kies het juiste RAID-level. De verschillende configuraties verschillen onderling in de mate van redundantie tegen RAID dataverlies. Het is daarom een goed idee een conceptueel ontwerp van je data opslagsysteem te maken (of kopen) waarbij je data veilig zal zijn en eventuele problemen kunnen worden verholpen. Enkelvoudige schijven zullen op den duur crashen, maar bij een RAID-systeem met level 1 of hoger kun je in geval van een defect de kapotte schijf vervangen en alle data kunnen hersteld worden zonder verlies. Gebruik liever geen RAID-0 omdat hierbij geen enkele schijf kapot kan gaan. De kans is groot dat één of meer schijven defect raken, met een gecrasht systeem als gevolg. Wanneer de redundantie van een RAID schijffouten niet meer kan opvangen, haal een professional erbij voor de RAID rebuild en het herstellen van de data. Zie ook punt 5.
  3. Probeer nooit een RAID rebuild wanneer te veel schijven gecrasht zijn en je RAID-level dit niet kan corrigeren. Zijn er twee schijven gecrasht in een RAID-5 is het zinloos één schijf te vervangen en het systeem dan opnieuw samen te stellen. Permanent verlies van data kan het gevolg zijn. Veel schijven zijn hot swappable en kunnen verwijderd en verwisseld worden zonder dat het systeem hoeft worden uitgeschakeld. Het reconstrueren van de RAID duurt lang maar kan het probleem wel oplossen mits de defecte schijf vervangen wordt. Als er echter iets misgaat tijdens die procedure zullen er bijkomende problemen ontstaan. Een RAID rebuild is niet zonder risico en mag alleen worden gedaan als je een up-to-date en werkende back-up tot je beschikking hebt.
  4. Wees altijd voorbereid op een systeem- of hardwarecrash. Duidelijk is dat een of meerdere harde schijven of de RAID-controller elk moment kapot kunnen gaan. Is je RAID-systeem van een en dezelfde producent hebben alle harde schijven waarschijnlijk dezelfde productiedatum en komen ze uit dezelfde batch. Het is in dat geval niet ondenkbaar of ongebruikelijk dat de schijven ongeveer tegelijkertijd zullen crashen. Het is daarom van belang de status van de harde schijven regelmatig te controleren. Als er één schijf in een RAID-5 crasht, vervang deze dan meteen. Hiermee wachten kan leiden tot ernstig dataverlies omdat de kans dat er nog een schijf uitvalt groter is. Het schijfgebruik door de RAID moet worden bijgehouden en deze routine opgenomen in het bedrijfscontinuïteitsplan en disaster recovery plan die elk bedrijf in orde moet hebben. Deze plannen moeten ook beschrijven wat er gedaan moet worden bij een gecrashte RAID en in geval van dataverlies. In extreme gevallen werken de ingebouwde herstelfuncties niet en kunnen ze nog meer schade aanbrengen, waarbij data voorgoed vernietigd worden. Om dit RAID dataverlies te voorkomen is het belangrijk de contactgegevens van een betrouwbare en professionele datarecoveryservices bij de hand te hebben.
  5. Maak een image van alle harde schijven die je wilt reconstrueren. Wil je een gecrashte harde schijf zelf reconstrueren, maak dan eerst een image van de inhoud van alle harde schijven in de storage array en voorzie ze van een label. Met images van alle schijven vergroot je de kans op een succesvolle data recovery als de RAID rebuild fout gaat. Denk maar aan een scenario waarbij een rebuild bij 5 % stopt, dan worden de oorspronkelijk opgeslagen data op meerdere schijven overschreven en gaan deze verloren, zonder dat er nog een mogelijkheid tot herstel is. Met behulp van de images kunnen RAID-recoveryspecialisten in ieder geval proberen de fragmenten van zowel de harde schijven als de images te herstellen voor het reconstrueren van het oorspronkelijke RAID-systeem en de datastructuur. De images van de harde schijven moeten gelabeld zijn volgens hun precieze oorspronkelijke volgorde in de array, zodat de juiste volgorde van de datablokken makkelijker te reconstrueren is.
  6. Neem bij twijfel altijd contact op met een professional. Heb je niet genoeg kennis om het systeem weer werkende te krijgen en weet je niet welke maatregelen je moet nemen en hoe je toegang krijgt tot verloren gegevens, probeer het niet zelf. Waardevolle gegevens kunnen voor altijd verdwijnen. Laat je helpen door specialisten als je te maken hebt met RAID dataverlies.

Conclusie

Zelfs al neem je deze voorzorgsmaatregelen ben je niet bestand tegen dataverlies. Hoe moeilijker een opslagsysteem in elkaar zit, hoe moeilijker een data recovery is, en dit geldt niet alleen voor RAID met meerdere fysieke harde schijven in het spel. Tegenwoordig gaat het niet meer alleen om RAID, maar om een combinatie van meerdere gecompliceerde technologieën in één systeem. Het gaat bijvoorbeeld om virtualisatie samen met RAID-levels, deduplicatie en meer. De combinatie van deze technieken kan negatieve gevolgen hebben die niet verholpen kunnen worden door software, maar slechts door datarecoveryspecialisten die na een diepgaande analyse kunnen bepalen welke laag eerst hersteld kan worden, en welke laag daarna, en zo verder, totdat de echte gegevens hersteld kunnen worden. Weet je dus niet zeker of je in staat bent de verloren data op je RAID-systeem of andere opslagsystemen terug te halen, neem contact op met één van onze datarecoveryspecialisten. In de meeste gevallen haal je het er dubbel en dwars uit.

Lees meer over RAID data recovery.

img_600x600_shirtontrack

Direct hulp nodig? Bel!