Czym jest plan odzyskiwania danych po awarii?

wtorek, 9 czerwca 2020 przez Ruud van Lieshout

RAID

Stale rosnąca ilość danych gromadzonych przez firmy stała się w ostatnich latach ogromnym wyzwaniem. Organizacje przetwarzają, przesyłają i przechowują więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrostowi ilości danych towarzyszy jednak zwiększone ryzyko stania się ofiarą ich utraty. Dlatego tak ważne jest, aby organizacje posiadały jasny plan odzyskiwania danych po awarii, który pozwoli na odtworzenie lub kontynuację działania kluczowej infrastruktury technologicznej w przypadku wystąpienia zdarzenia naturalnego lub spowodowanego przez człowieka.

Co to jest plan odzyskiwania danych po awarii?

Plan odzyskiwania danych po awarii (lub DRP, Disaster Recovery Plan) to udokumentowany zestaw wytycznych i metod, które opisują, w jaki sposób organizacja może szybko wznowić działalność po awarii, takiej jak klęska żywiołowa lub błąd człowieka. W ramach planowania ciągłości działania, plan odzyskiwania danych po awarii powinien być stosowany do wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem DRP jest zapewnienie działowi IT możliwości odzyskania wystarczającej ilości danych, aby najważniejsze systemy mogły zostać przywrócone do działania.

Aby rozpocząć realizację planu odzyskiwania danych po awarii, organizacja musi przeprowadzić analizę, która wskaże najbardziej krytyczne funkcje biznesowe oraz wymagania dotyczące przywrócenia ich działania po awarii. Organizacje powinny nie tylko opracować plan odzyskiwania danych po awarii. Powinny one również przetestować plan i przeszkolić swoich pracowników, aby upewnić się, że dokładnie go rozumieją, zanim dojdzie do prawdziwej katastrofy.

Na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu planu odzyskiwania danych po awarii?

Dobry plan odzyskiwania danych po awarii powinien obejmować szeroki zakres potencjalnych zdarzeń. Przykłady obejmują awarie sprzętu, katastrofy naturalne, cyberprzestępczość i błędy ludzkie.

W tworzenie planu odzyskiwania danych po awarii powinno być zaangażowanych jak najwięcej pracowników firmy. Jeśli w opracowanie planu zaangażuje się wielu pracowników z różnych części firmy, istnieje większe prawdopodobieństwo odkrycia słabych punktów i pułapek w obszarach, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.

Testowanie planu odzyskiwania danych po awarii ma kluczowe znaczenie. Podczas opracowywania planu, upewnij się, że uwzględnia on kilka planowanych testów. Jeśli będziesz starał się ciąć koszty i unikać testów, bezpieczeństwo Twojej organizacji może być zagrożone. Koszt utraty danych będzie znacznie wyższy niż cena rygorystycznych testów, więc upewnij się, że budżet jest na pierwszym miejscu.

Upewnij się, że Twój plan jest aktualny. Nie tylko oprogramowanie i sprzęt Twojej organizacji wymagają częstych aktualizacji, ale również Twój plan odzyskiwania danych po awarii powinien być regularnie aktualizowany. Wiele organizacji posiada DRP, które składają się z ponad 100 stron. W takich przypadkach lepiej jest rozbić plan na kilka oddzielnych podetapów, aby zapewnić sobie możliwość regularnej aktualizacji każdego z nich.

Opasły plan nie jest jednak jedynym wyjściem. Dla niektórych organizacji zwykły dwu- lub dziesięciostronicowy dokument jest zazwyczaj wystarczający, aby opisać wszystkie niezbędne kroki, jak reagować w przypadku utraty danych. Zależy to jednak od struktury firmy oraz zasad i regulacji biznesowych. Jeśli DRP staje się bardzo długim dokumentem, zalecamy stworzenie oddzielnej, krótszej wersji, która będzie dostępna dla wszystkich pracowników, przedstawiając najważniejsze kroki, które powinni podjąć natychmiast.

Load more comments


Nowy kodimg_600x600_shirtontrack

Poproś o bezpłatną wycenę:
32 630 48 65Darmowa konsultacja