Znaki Towarowe

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-11-29 09:27:02

Znaki Towarowe

Copyright and Trademark Notice

Copyright© KLDiscovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym wszelkie zamieszczonej na niej obrazy czy grafiki podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody KLDiscovery Ontrack, LLC.

Ontrack™, Ontrack Data Recovery™, Ontrack EasyRecovery™, Ontrack Email365™, Ontrack PowerControls™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC Or other members of the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specializing in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, trades on the OTC QX Market in the United States.

Statement on Modern Slavery Act 2015

LD International Holdings Limited i spółki zależne
Ujawnienie informacji dokonane zgodnie z ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r.

Niniejsze ujawnienie informacji jest dokonywane zgodnie z ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r. i obejmuje LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited i KLDiscovery Limited, wszystkie spółki zarejestrowane w Anglii i Walii ("Grupa KLDiscovery") za rok obrotowy do 31 grudnia 2022 r.

Grupa KLDiscovery działa globalnie jako dostawca rozwiązań eDiscovery wraz z produktami i usługami odzyskiwania danych.  Grupa KLDiscovery nie uważa, aby eDiscovery lub odzyskiwanie danych należały do kategorii wysokiego ryzyka występowania niewolnictwa i handlu ludźmi, ponieważ są to rozwiązania techniczne wykorzystujące zastrzeżone technologie Grupy KLDiscovery lub licencjonowane od ograniczonej grupy twórców takich technologii.  Oznacza to, że Grupa KLDiscovery nie może zrobić zbyt wiele w zakresie audytu swoich łańcuchów dostaw. Grupa KLDiscovery pozostaje jednak czujna we wszystkich obszarach swojej działalności i będzie monitorować wszelkie podejrzane działania, które mogłyby prowadzić do jakichkolwiek podejrzeń, że nasi dostawcy są zaangażowani w niewolnictwo lub handel ludźmi. 

Niezależnie od powyższego Grupa KDiscovery zapewnia, że zobowiązuje się do:

  • zapewnienia wdrożenia prawidłowych procedur zatrudnienia, tak aby pracownicy mieli zapewnione bezpieczne środowisko pracy;
  • przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia w Wielkiej Brytanii; oraz
  • zapewnienia procedury powiadamiania dla pracowników, którzy uważają, że ich dobrostan lub dobrostan Grupy KDiscovery jest zagrożony.

Niniejsze ujawnienie informacji zostało zatwierdzone na posiedzeniach Rady Dyrektorów LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited oraz KLDiscovery Limited, które odbyły się w dniu 31 marca 2023 r.