RAID 10: Współpraca pomiędzy RAID 1 i RAID 0

Written By: Ontrack

Date Published: 3 listopada 2023

RAID 10: Współpraca pomiędzy RAID 1 i RAID 0

RAID 10

Równoważenie potrzeby wydajności i niezawodności w systemie RAID.

System RAID 0 jest znany z tego, że zapewnia wydajność w przetwarzaniu danych, ale kosztem bezpieczeństwa. RAID 1 pozwala natomiast na zabezpieczenie danych, ale nie generuje żadnego przyrostu wydajności. Dlatego też RAID 10 stanowi doskonały kompromis pomiędzy tymi dwoma typami.

Przeczytaj poniżej, aby lepiej zrozumieć, jak to działa i jakie są jego zalety. Porównamy go również z innym typem konfiguracji- RAID 5 - który jest szeroko stosowany w serwerach.

RAID 10: Potężna i uspokajająca kombinacja

Aby zrozumieć konfigurację macierzy RAID 10 ważne jest, aby poznać zarówno RAID 1, jak i RAID 0, które go współtworzą. Po pierwsze, RAID 1 to zestaw dwóch dysków twardych, z których jeden stanowi lustrzane odbicie drugiego, w celu zabezpieczenia przechowywanych danych.

Ten system klonowania ma wysoką odporność na błędy i dlatego nadaje się do przechowywania poufnych danych. RAID 0 to system, który dystrybuuje informacje przechowywane na wielu dyskach twardych poprzez przeplatanie danych, co oznacza, że czas dostępu do nich jest przyspieszony.

System RAID 10, znany również jako RAID 1 + 0, polega na łączeniu dwóch lub więcej urządzeń RAID 1 w jedną macierz RAID 0. Na przykład, dwa dyski twarde są montowane w macierzy RAID 1, dwa inne dyski twarde są montowane w identyczny sposób itd. Wymaga to co najmniej czterech dysków i zawsze w parzystych liczbach. Złożona grupa tworzy jednostkę logiczną, która będzie powiązana z innymi klastrami, aby umożliwić ich przeplatanie się, tak jak w przypadku macierzy RAID 0. Nadmiarowość danych w każdej podjednostce zapewnia ich bezpieczeństwo, a dystrybucja danych na kilka jednostek logicznych przyspiesza odczyt i zapis.

Możliwa jest odwrotna sytuacja, która nazywa się RAID 01, w której odporność na błędy jest mniej istotna, ponieważ wadliwy podzbiór RAID 0 wpływa na całą wydajność.

Subskrybować

KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o, Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, Polska (Zobacz wszystkie lokalizacje)