Kuusi ohjetta tiedonpalautusammattilaisen näkökulmasta RAID-järjestelmien varalle

Written By: Ontrack

Date Published: 9. lokakuuta 2022 klo 7.48.31

Kuusi ohjetta tiedonpalautusammattilaisen näkökulmasta RAID-järjestelmien varalle

RAID –järjestelmät ovat nykypäivänä varsin yleisiä ja peruskonsepti on oikeastaan melko yksinkertainen: RAID koostuu useista kiintolevyistä, jotka yhdistetään yhdeksi RAID- levyksi, esim. RAID 0, RAID 1, RAID5 ja niin edelleen… RAID- ohjain jakaa tietoa kaikille käytössä oleville kiintolevyille, jotka käyttöjärjestelmä tulkitsee kuitenkin yhdeksi kiintolevyksi. RAID-järjestelmässä on omat suojamekanisminsa, jotka estävät tietojen katoamisen, yhden tai useamman fyysisen levyn vaurioituessa, suojamekanismi ei kuitenkaan ole sataprosenttisen varma. Alla kuusi ammattilaisen vinkkiä RAID-järjestelmien varalle:

  1. Varmuuskopiointi on pakollinen toimenpide! Riippumatta siitä, onko kyseessä järjestelmävirhe vai käyttäjästä johtuva tietojen katoaminen, tulisi tiedostoista aina olla ajan tasalla oleva varmuuskopio. Monet palveluntarjoajat, jotka myyvät pieniä, keskisuuria tai korkeatasoisia järjestelmiä, jotka perustuvat RAID- teknologiaan, markkinoivat tuotetta ”fyysisenä” varmuuskopiona. Älä anna kuitenkaan myyjien johtaa itseäsi harhaan, sillä RAID itsessään, riippumatta sen tasosta, ei ole varmuuskopio. Mikäli RAID-teknologiaan perustuvassa järjestelmässä ilmenee jokin vika, tiedostot saattavat tässä yhteydessä kadota jopa lopullisesti. Ajan tasalla oleva, erillinen varmuuskopio, joka on tallennettu asianmukaisesti, on siis varmin tapa saada kadotetut tiedot takaisin.
  2. Valitse oikea RAID- konfiguraatio! Eri RAID- konfiguraatioilla on eri asteiset redundanssit, joilla tietojen katoamisen riskiä voidaan vähentää. Yksittäiset kiintolevyt rikkoutuvat todennäköisesti jossain vaiheessa laitteen elinkaarta. Olettaen, että kyseessä on vähintään RAID 1 tallennusjärjestelmä, yksittäinen rikkoutunut levy voidaan vaihtaa uuteen, jolloin tallennuskapasiteetti pysyy toiminnassa ilman tietojen menettämistä. Mikäli tallennettavana on suuri määrä dataa, ei tällöin ole järkevää käyttää RAID 0- levyä, jossa yhteenkään levyyn ei saa tulla vikaa. Mikäli levyn vika ylittää redundanssin määrän RAID- järjestelmässä ja järjestelmä kaatuu, ota yhteyttä asiantuntijaan, saadaksesi apua levyn uudelleenrakentamisessa ja tietojen palauttamisessa.
  3. Älä yritä uudelleenrakentaa järjestelmää, jos liian monta levyä on samanaikaisesti vaurioitunut, eivätkä RAID-tasot tue uudelleenrakentamista. Jos RAID5-pohjaisen järjestelmän levyistä kaksi on vioittunut, ei kannata yrittää vaihtaa vioittuneita levyjä ja uudelleenrakentaa järjestelmää ellei sinulla ole erillistä ajantasaista varmuuskopiota käytössäsi, josta voit palautta tiedot, jos yritys meneekin mönkään. Kaikki uudelleenrakennustoimenpiteet saattavat tehdä tietojen palauttamisesta mahdotonta jopa asiantuntijalle.
  4. Valmistaudu aina mahdollisiin virheisiin järjestelmässä tai kiintolevyssä! Kuten aikaisemmin mainittiin, yksi tai useampi kiintolevy tai RAID- ohjain voi vioittua milloin tahansa. Mikäli olet ostanut RAID-pohjaisen järjestelmän yhdeltä valmistajalta, on todennäköistä, että kiintolevyt ovat samasta tuotantoerästä ja valmistettu samana päivänä. Tästä johtuen ei ole mitenkään epätavallista, että levyt vioittuvat ja saavuttavat elinkaarensa päätepisteen samanaikaisesti. Tästä syystä on erittäin tärkeää tarkistaa levyjen kunto säännöllisin väliajoin. Jos yksi levy RAID5-järjestelmässä vioittuu, älä aikaile levyn vaihtamisessa. Mikäli odotat liian kauan, ennen kuin vaihdat levyn, riski kasvaa, sillä muut levyt joutuvat kompensoimaan puuttuvaa levyä ja käyvät täydellä teholla.
  5. Jos välttämättä haluat uudelleenrakentaa vioittuneen kiintolevyn itse, luo tallennusjärjestelmän kiintolevyjen sisällöistä kuva, ennen kuin aloitat uudelleenrakentamisen. Kuvan avulla helpotat mahdollista myöhempää tietojen palautusprosessia, jos uudelleenrakentaminen epäonnistuisi.
  6. Mikäli sinulla ei ole käsitystä siitä, miksi tallennusjärjestelmän kiintolevy on vioittunut, ja tiedot ovat kadonneet, älä yritä  palauttaa tiedostoja itse. Älä myöskään panikoi! On järkevämpää etsiä ammattitaitoista apua tilanteen pelastamiseksi. Ei ole lainkaan häpeällistä, mikäli et ole varma, miten järjestelmän saa toimimaan, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, tai miten pääset käsiksi kadonneisiin tietoihin. Tällaisessa tapauksessa on ehdottomasti parempi antaa ammattilaisen auttaa, kuin mahdollisesti tuhota tärkeitä tietoja peruuttamattomasti.

Picture copyright: Tim Reckmann/pixelio.de

Tilaa

Ibas Ontrack Oy, Luna House, Mannerheimintie 12 B 5krs.m Helsinki, 00100, Suomi (Katso kaikki sijainnit)